สังคมไทยไร้แร่ใยหิน…เรื่องนี้ยื้ออีกยาว

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน…เรื่องนี้ยื้ออีกยาว

จากความพยายามของหน่วยงานรัฐ นักวิชาการและผู้ประกอบการ ที่ผลักดันให้มีการยกเลิกแร่ใยหินในปี 2549 จนนำมาสู่ข้อสรุปตามยุทธศาสตร์มาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหินจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2553 ที่ให้เลิกใช้แร่ใยหินให้ได้ภายในปี 2555 แต่จนถึงปัจจุบันขั้นตอนการพิจารณาแผนยกเลิกการนำเข้า ผลิต และจำหน่ายแร่ใยหินในประเทศไทยยังไม่ผ่านเข้าสู่คณะรัฐมนตรี(ครม.) หลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมนำเสนอเมื่อกรกฎาคม 2556 ในระหว่างที่มีการผลักดันเรื่องการยุติการนำเข้าและใช้แร่ใยหิน ยังมีความเห็นและข้อมูลที่ไม่ตรงกันระหว่างกลุ่มเห็นควรให้ยุติการนำเข้ากับกลุ่มที่ต้องการให้นำเข้า จึงเป็นประเด็นที่โต้แย้งกันอยู่จนถึงขณะนี้ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าจึงนำเสนอซีรีย์ชุด “แร่ใยหิน” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินทั้งข้อมูลในส่วนของกลุ่มที่ต้องการยุติการนำเข้าและกลุ่มที่ต้องการการนำเข้า รวมทั้งขบวนการ ขั้นตอนการดำเนินการที่ผ่านมา

21 ข่าวในประเด็นนี้

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 10): มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ทำคู่มือแจกกลุ่มเสี่ยง

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและทำระบบเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากแร่ใยหิน พร้อมทำเป็นหนังสือ “คู่มือ” ให้กับสถานประกอบการที่ใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบ

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 9) : “การเฝ้าระวังโรค” บทบาทที่หายไปของกระทรวงสาธารณสุข

คณะทำงานสังคมไทยไร้แร่ใยหินของกระทรวงสาธารณสุขลดขอบข่ายการทำงานลงจากยุทธศาสตร์ตามมติครม. โดยเฉพาะระบบการเฝ้าระวังโรคก่อน ระหว่าง และหลังการทำงานของกลุ่มเสี่ยง และการทำงานตามคำสั่งของคณะทำงานประสานติดตามนโยบายยุทธศาสตร์การทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ดังกล่าว มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ยังไม่มีแผนงานสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้แทนการค้ารัสเซียและศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ แจงมีมาตรฐานการใช้แร่ใยหินอย่างไรให้ปลอดภัย

ผู้แทนการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเชียประจำประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (ICA) และศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์แห่งประเทศไทย (CIC) จัดงานเสนาเรื่อง “นโยบายนานาชาติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการใยหินไครโซไทล์” เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ไครโซไทล์อย่างปลอดภัย โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมเสวนา

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 8) : อันตรายจากแร่ใยหิน ปัญหาใกล้ตัวในสังคมไทย

คคส. ร่วมกับ Movies Matter จัดเทศกาลหนังเพื่อสุขภาพเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากแร่ใยหิน อันตรายใกล้ตัวที่คนไทยหลายคนยังไม่รู้

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 7): ข้อโต้แย้ง “ไครโซไทล์” ใช้อย่างปลอดภัยได้ ทำไมต้อง “แบน”

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ย้ำแร่ใยหินมีความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และไม่ฟุ้งกระจายหากผสมอยู่กับซีเมนต์แม้จะแตกหัก พร้อมบอกรับได้หากสารทดแทนมีราคาและคุณภาพเทียบเท่า แต่อยากให้กลไกการตลาดเป็นตัวเลือกให้แร่ใยหินอยู่หรือไปไม่ใช่ให้รัฐบาลมาควบคุม

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 6): กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้โรงงานละเลยคำสั่ง – ไม่ปฏิบัติตาม กม. – คนงานไม่รู้โทษและไม่รู้จักแร่ใยหิน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เห็นด้วยให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่มีสารทดแทนใช้แล้วเท่านั้น แต่อย่า “แบน” เพราะจะกระทบสินค้าจำเป็นบางประเภท

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่5): กรณียกเลิกการใช้ “ไครโซไทล์” ถกเถียงกว่า 2 ปีแต่ไม่มีข้อสรุป

จากความพยายามที่จะยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ให้สำเร็จในปี 2555 แต่ปัจจุบันก็ยังไม่สำเร็จด้วยปัญหาด้านนโยบายที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรี รวมถึงยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า ไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ และโรคเหตุแร่ใยหินในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่4) : DUST – The Great Asbestos Trial – การต่อสู้ของคนงานแร่ใยหินอิตาลี “คนที่นี่ตายกันก่อนอายุ 60 รึไง?”

ผมถามตัวเอง “คนที่นี่ตายกันก่อนอายุ 60 รึไง?” เลยไปดูแผนกที่รับกระสอบแร่ใยหินมาเตรียมไว้สำหรับใช้ในการผลิต ได้เจอคนงานรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อ ปิเอโตร มาเรงโก ท่าทางใจดีแต่ดูเหนื่อยล้าเหมือนคนที่สูญเสียทุกอย่างให้กับงาน ไม่ว่าลมหายใจ ความมุ่งหมาย ความฝัน

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 3) : การรื้อถอนอาคารที่มีแร่ใยหินอย่างปลอดภัย

สำหรับแร่ใยหินในไทยร้อยละ 90 ใช้ในงานก่อสร้าง ทำท่อซีเมนต์ กระเบื้องมุงหลังคา ร้อยละ 8 ทำผ้าเบรกและคลัทช์ ร้อยละ 2 ทำกระเบื้องปูพื้นและวัสดุกันไฟหรือความร้อน ปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคจากแร่ใยหินได้คือ 1. ปริมาณใยหินที่เข้าสู่ปอด 2. ความคงทนของใยหินในปอด และ 3. ขนาดของเส้นใยหิน นั่นคือถ้าเป็นเส้นใยขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน ก็จะถูกเม็ดเลือดขาวกำจัดออกได้ แต่ถ้าเส้นใยขนาดมากกว่า 200 ไมครอน ก็จะตกอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนบน แต่ถ้าขนาดเล็กพอที่จะเข้าสู่ปอดได้ และมีความคงทนพอ ก็จะก่อให้เกิดมะเร็งได้

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (2) : วัตถุอันตราย “แอมฟิโบล 4 ชนิด” ยกเลิกการใช้ แต่ยังนำเข้าอยู่

“กลุ่มแอมฟิโบล” จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง นั่นคือ ยกเลิกการใช้ จากการตรวจสอบการนำเข้าพบว่า ครอซิโดไลท์ ซึ่งยกเลิกการใช้ในปี 2538 แต่จากข้อมูลของกรมศุลกากรปรากฏว่ายังมีการนำเข้าแร่ใยหินชนิดนี้อยู่ในปี 2544-2545 และปี 2550-2551 รวมกว่า 6,500 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศแคนาดามากที่สุดกว่า 6,000 ตัน ที่เหลือนำเข้าจากประเทศจีน ญี่ปุ่น รัสเซีย และซิมบับเว

1 2 3