มองโลก มองความยั่งยืน

14 ข่าวในคอลัมน์นี้


ขยะภูเขา: ตอน แบตเตอรี่โซลาร์เซลล์ที่หมดอายุ

จริงอยู่ว่า การเก็บขยะบนภูเขาเป็นการแก้ไขระดับปลายเหตุ แต่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมสังคมเกี่ยวกับขยะไปได้ดีแค่ไหน ขยะบนเขาก็ยังจะคาอยู่อย่างนั้น ถ้าเราไม่ขนมันลงมาจัดการให้เรียบร้อย

แผนซ่อมโอนแหล่งน้ำให้ท้องถิ่น (ตอนที่4)

แผนซ่อมโอนแหล่งน้ำให้ท้องถิ่น (ตอนที่4) …เมื่อสังคมรู้ สังคมจะได้ช่วยวิเคราะห์สนับสนุนให้การจัดการทรัพยากรน้ำทำได้ดีขึ้นมากๆ และสามารถช่วยแก้ความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ ได้จริงจัง

ระบบน้ำใช้และการเวียนใช้น้ำซ้ำ (ตอน 2)

ระบบน้ำใช้และการเวียนใช้น้ำซ้ำ ประเทศเราต้องจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำเพื่อความมั่นคงของประเทศ ที่มุ่งไปสู่การกระจายหน้าที่และบริหารเชิงพื้นที่ โดยมีการกำกับและอำนวยการจากส่วนกลางอย่างมีข้อมูลที่แม่นยำ

ฝุ่นและควันในต่างจังหวัด

ที่ผ่านๆ มา เราคนเมืองมักจะสนใจควบคุมไม่ให้มีไฟเกิดในป่าแบบเด็ดขาด พยายามใช้กฎหมายและอำนาจควบคุม เป็นแนวหลัก แต่กลับไม่ค่อยมีความรู้มากพอเกี่ยวกับธรรมชาติของไฟในป่า แถมยังไม่ได้ใจจากคนชายป่าเสียอีกด้วย

น้ำดื่มของคนไทย

น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำทิ้ง ไม่ใช่ปัญหาเวียนซ้ำของไทยอย่างเดียวที่เกี่ยวกับน้ำ แต่น้ำบริโภค น้ำดื่มของคนไทย ก็ต้องไม่ถูกมองข้ามเช่นกัน

เก็บขยะ: สร้างสำนึกให้ไม่ประมาท

บ่อยครั้งที่คนถามผมว่าทำไมจึงชอบออกไปร่วมกิจกรรมเก็บขยะนักไม่ใช่ทั้งหน้าที่ และไม่ใช่ทางแก้ไขอะไรที่ยั่งยืน แต่มันคือการทำความสะอาดกายใจและสำนึกให้ตัวเราเอง

กฏหมายกับป่าชุมชน

กฏหมายกับป่าชุมชน การเดินทางนี้อาจจะยังไม่จบลง เรามาช่วยกันสนับสนุนป่าชุมชนในเขตต่างๆ ตามกฎหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมาย สร้างความไว้วางใจในหลักคนอยู่กับป่ากันต่อให้ได้อย่างมั่นคงกัน

การปฏิรูปประเทศที่เรากำลังจะได้สัมผัสจากรากจนถึงใบ : ตอนที่ 3

เมล็ดพันธุ์เรื่องคนอยู่กับป่าถูกบ่มเพาะรอวันลงดินได้ ในยุค ปยป. จนงอกเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้าน แข็งแรง มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติค้ำยันมั่นคง อยากชวนคนไทยมาร่วมกันติดตาม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” ซีรี่ย์ยาวกันต่อไป

1 2