แก้หนี้ กู้ใจ

4 ข่าวในคอลัมน์นี้


มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน

สิ่งที่อยากจะย้ำกับลูกหนี้ทุกคนคือ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ซึ่งทุกคนทำได้แค่ “ทำบัญชี-มีเป้า-เก็บ (เงิน) ให้อยู่-ลด (ค่าใช้จ่าย) ให้ได้-ฝืนเข้าไว้” แล้วดีเอง

3 พลังใจเปลี่ยนความคิด พลิกชีวิตลูกหนี้

“ไม่ว่าวิกฤติไหนๆ ย่อมมีวันจบ” ครั้งนี้ก็เช่นกัน เพียงแต่เราต้องอดทนถึงที่สุด อย่าเพิ่งฆ่าความหวังของตัวเอง เพราะความหวังเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในช่วงที่เราเผชิญหน้ากับวิกฤติ