Gambling Literacy

3 ข่าวในคอลัมน์นี้


“โคตรทุกข์เลยเธอ”

คนไทยที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการเล่นพนันที่เป็นปัญหา 210,090 คน อีกกว่า 3.70 ล้านคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหา ขณะที่ผู้ที่เล่นพนันจนถึงขั้นติด คือไม่อาจเลิกเล่นพนันได้ ทั้งที่มีความต้องการอยากเลิก มีจำนวนมากถึง 5.23 ล้านคน

4-5-6 ถอดรหัสบาคาร่า เกมพนันอันตราย

คนที่ถลำไปกับบาคาร่าหรือแม้แต่พนันฟุตบอล รวมทั้งเกมพนันที่มีลักษณะ “ง่าย กระตุ้น ลุ้นถี่ มีเดิมพันสูง” จำพวกนี้ มักจะหยุดไม่ค่อยได้ จะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเห็นโลงศพและหลั่งน้ำตาแล้วเท่านั้น

ช่วยด้วยฉันติดกับดักการพนัน

ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นพนันจึงมักจะไม่ค่อยรอดพ้นจาก “กับดัก” ของการพนัน จากการไม่รู้ทันความแยบยลของเกมพนันที่ฝ่ายธุรกิจสร้างขึ้น และรู้ไม่เท่าทันความคิด และอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง