ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธอส. MOU สมาคมเทควันโด ดันนักกีฬาไทยสร้างผลงาน-ชื่อเสียงให้ประเทศชาติ

ธอส. MOU สมาคมเทควันโด ดันนักกีฬาไทยสร้างผลงาน-ชื่อเสียงให้ประเทศชาติ

29 มีนาคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (29 มีนาคม 2567) นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) การสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย สนับสนุนนโยบายรัฐด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาของสมาคมกีฬา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” นอกจากจะสนับสนุน ให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยแล้ว ธอส. ยังดำเนินการ ตามนโยบายรัฐในการมีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาของสมาคมกีฬา ที่เป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้สมาคมสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย โดย ธอส. ได้ให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดฯ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ปี ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน เป็นจำนวนเงิน 17 ล้านบาทต่อปี รวมเป็นเงินสนับสนุนกว่า 300 ล้านบาท โดยการลงนาม MOU ระหว่าง ธอส. และสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จะเป็นการ สนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดฯ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2568 – 2571 วงเงินสนับสนุนรวม 80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวงเงินสนับสนุนเดิมเป็นปีละ 20 ล้านบาท

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมกีฬาเทควันโด แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมกีฬาเทควันโดฯ ได้มุ่งมั่นในการสร้างรากฐานกีฬาเทควันโดของประเทศไทยอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาผู้ตัดสิน การอบรมผู้ฝึกสอน การจัดการแข่งขันให้นักกีฬาได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพและพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อคัดสรรนักกีฬาเทควันโดที่โดดเด่นมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทย

สำหรับการลงนาม MOU ความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยในครั้งนี้มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี โดยจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร