ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธอส.เปิดบริการ ‘dStatement’ ยื่นขอ bank statement ผ่านแอปฯ ‘GHB ALL’

ธอส.เปิดบริการ ‘dStatement’ ยื่นขอ bank statement ผ่านแอปฯ ‘GHB ALL’

6 เมษายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธอส. เปิดให้บริการ dStatement อำนวยความสะดวกลูกค้า ยื่นขอ bank statement ในรูปแบบดิจิทัลระหว่างธนาคาร ผ่าน Application : GHB ALL เพื่อยื่นขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อ ด้วยการเปิดให้บริการ dStatement (digital bank statement) บริการรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก (bank statement) ในรูปแบบดิจิทัลโดยตรงระหว่างสถาบันการเงินด้วยกัน จากเดิมที่ต้องขอข้อมูลดังกล่าวในรูปเอกสารกระดาษ เพื่อช่วยให้ลูกค้าที่ต้องการใช้ข้อมูล bank statement เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อกับ ธอส. สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น ผ่าน Mobile Application : GHB ALL เพียงไม่กี่ขั้นตอน ด้วยการเลือกบริการ NDID และ ขอข้อมูล statement เพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อ จากนั้นกดยอมรับ และรับทราบรายละเอียดค่าธรรมเนียม (75 บาท/บัญชี) จากนั้นแอปจะส่งข้อมูล dStatement ที่ต้องการ เพียงเท่านี้ ก็จะได้ bank statement เพื่อใช้ในการยื่นขอสินเชื่อได้ทันที สะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินของรัฐแห่งแรกที่เริ่มให้บริการทั้งรับและส่งข้อมูล bank statement ในรูปแบบดิจิทัลระหว่างธนาคารได้โดยตรงอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ GH Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th, Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ Application : GHB ALL