ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อีอีซี เร่งเครื่องยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประกาศผลคัดเลือกผลิตภัณฑ์ EEC Select ตอบโจทย์เพิ่มมูลค่าสินค้า

อีอีซี เร่งเครื่องยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประกาศผลคัดเลือกผลิตภัณฑ์ EEC Select ตอบโจทย์เพิ่มมูลค่าสินค้า

5 มกราคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)หรือ อีอีซี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเชื่อมประโยชน์จากการลงทุน และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน อีอีซี จึงได้ดำเนินโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) ประจำปี 2566 ที่ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์จากชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกิจการเพื่อสังคมในเขตพื้นที่ อีอีซี ให้มีศักยภาพสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะใน 3 จังหวัดอีอีซี (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสูง มีอัตลักษณ์โดดเด่น ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี พัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ผสมผสานแนวคิด กระบวนการผลิต โดยนำภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการผลิต หรือทำให้คุณภาพมาตรฐานดีขึ้น สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ยกระดับสู่สินค้าที่ตรงความต้องการตลาด และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชน

ทั้งนี้ อีอีซี ได้ประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) รวมจำนวน 12 รายการ ประกอบด้วย

  1. ประเภท 3 ดาว จำนวน 1 รายการ ได้แก่ น้ำมันกฤษณา โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา จังหวัดระยอง
  2. ประเภท 2 ดาว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ น้ำตบกฤษณา และ Room Diffuser โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา จังหวัดระยอง
  3. ประเภท 1 ดาว จำนวน 9 รายการ ได้แก่ สเปรย์น้ำแร่ และ Room Diffuser โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลุฟฟาลา จังหวัดระยอง กระเป๋าสะพาย และกระเป๋าถือ โดยกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด จังหวัดระยอง เสื้อผ้าสตรี เสื้อผ้าบุรุษ และกระเป๋าสะพาย โดย ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ยาสีฟันสมุนไพรอัดเม็ด โดยบริษัท มาบเอื้อง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จังหวัดชลบุรี และซอสมะม่วงรสดั้งเดิมโดยกลุ่มมะม่วงกวนท่าพลับโรงสีล่าง (ขนมทัยซอสทัย) จังหวัดฉะเชิงเทรา

พร้อมกันนี้ สกพอ. จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) ประจำปี 2566 ดังกล่าว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ โดยภายในงานจะจัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) ประจำปี 2566 จำนวน 12 รายการ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวคิดความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม และเปิดเผยทิศทางของผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (EEC Select) ในปี 2567 ต่อไป