ThaiPublica > เกาะกระแส > “ชาญชัย” จี้ราชทัณฑ์ปฏิบัติตาม ป.วิอาญา ยื่นศาลสั่ง “ทักษิณ” รักษาตัวใน รพ.

“ชาญชัย” จี้ราชทัณฑ์ปฏิบัติตาม ป.วิอาญา ยื่นศาลสั่ง “ทักษิณ” รักษาตัวใน รพ.

23 มกราคม 2024


นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.จังหวัดนครนายก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)

“ชาญชัย” จี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติ ตาม ป.วิอาญา มาตรา 246 ยื่นคำร้องต่อศาลสั่ง “ทักษิณ” รักษาตัวใน รพ. ขีดเส้นตาย 7 วัน ไม่ดำเนินการฟ้องเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 23 มกราคม 2567 นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีตสส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า วันนี้ตนมายื่นเรื่อง ต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิอาญา มาตรา 246 โดยเคร่งครัดในการทุเลาการบังคับโทษจำคุก กรณี นช.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษเด็ดขาด ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ศาลฯได้มีคำพิพากษาสั่งให้จำคุก 8 ปี ซึ่งต่อมา นช.ทักษิณ ได้ทำเรื่องขอยื่นทูลเกล้าฯถวายฎีกา ขอพระราชทานอภัยโทษว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาใน 3 คดี มีโทษจำคุกทั้ง 3 คดี รวม 8 ปี โดยนช.ทักษิณ ได้ขอยอมรับผิดในการกระทำ และมีความสำนึกในความผิดที่กระทำ จึงขอรับโทษตามคำพิพากษา โดยทรงพระกรุณาการอภัยโทษ ลดโทษจำคุกให้ นช. ทักษิณ เหลือโทษจำคุก 1 ปี ตามที่ได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา

  • “ชาญชัย” เตรียมฟ้อง‘ราชทัณฑ์’ ปมให้ “ทักษิณ” รักษาตัว รพ.ต่อ – ขัด ป.วิอาญาฯ?
  • “ต่อมา นช.ทักษิณ ได้อ้างอาการเจ็บป่วยหลายโรคในวัยชราต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยที่ นช. ทักษิณ ยังไม่เคยถูกต้องขัง หรือจำคุกจริงตามคำพิพากษาของศาลฯแม้แต่วันเดียวตามคำขอพระราชทานอภัยโทษ และอ้างป่วยต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษา กรมราชทัณฑ์จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ป.วิอาญาโดยเคร่งครัด กรณีนี้จึงเป็นเรื่องร้องขอรักษาตัว ถ้าถูกคุมขังจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตจึงต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้านำมาคุมขังที่เรือนจำกรมราชทัณฑ์ อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของ นช.ทักษิณ หากต้องบังคับโทษในเรือนจำ กรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลว่า นช.ทักษิณ ชินวัตร ถ้าถูกจำคุกในเรือนจำอาจถึงแก่ชีวิต โดยขอให้ศาลมีคำสั่ง ทุเลาการบังคับโทษให้จำคุกตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา ม.246(2) ซึ่งศาลอาจมีคำสั่งให้ควบคุม นช.ทักษิณ ในสถานที่อันควรนอกเรือนจำ หรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในหมายจำคุก” นายชาญชัย กล่าว

    อดีต สส.นครนายก พรรคปชป. กล่าวต่อว่า ตนจึงแจ้งมายังอธิบดีกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยตนขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์จะอ้าง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ ปีพ.ศ.2560 และอ้างกฎกระทรวงออกตาม พ.ร.บ.ราชทัณฑ์นั้น กรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องทราบว่า พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ ห้ามมิให้กรมราชทัณฑ์ออกกฎกระทรวง กรมราชทัณฑ์อาจดำเนินการให้มีมาตรการบังคับโทษด้วยวิธีอื่น นอกจากการจำคุกในเรือนจำ แต่มาตรการดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมตลอดถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงขอให้เวลากรมราชทัณฑ์ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดภายใน 7 วัน หากเกินเวลาที่กำหนด ตนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดตามกฎหมาย