ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารไทยพาณิชย์ x กองทัพอากาศ กองทัพเรือจัด เตรียมถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

ธนาคารไทยพาณิชย์ x กองทัพอากาศ กองทัพเรือจัด เตรียมถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

20 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรเทาทุกข์ ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆ  รวมพลังจิตอาสาผู้บริหารและพนักงานธนาคาร นำโดย คุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดเตรียมถุงยังชีพ ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” จำนวน 3,000 ถุง ภายในบรรจุสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวสวยพร้อมรับประทาน อาหารสำเร็จรูป น้ำพริก กระดาษชำระ ยารักษาโรค เป็นต้น เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นการเร่งด่วนให้แก่พี่น้องประชาชนในวันที่ยากลำบากและเดือดร้อนอย่างทันท่วงที ในครั้งนี้ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือ โดย พลอากาศโท ประภาส สอนใจดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ และพลเรือโท พาสุกรี วิลัยรักษ์​​ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ นำข้าราชการและทหารกองประจำการร่วมจัดเตรียม พร้อมนำส่งถุงยังชีพไปช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบให้ทันต่อสถานการณ์ โดยกองทัพอากาศจะนำส่งถุงยังชีพไปมอบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี และพระนครศรีอยุธยา กองทัพเรือจะนำถุงยังชีพไปส่งมอบในพื้นที่จังหวัดนครนายกและสมุทรปราการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเติมพลังให้ผู้ประสบอุทกภัยได้ยิ้มสู้ด้วย “น้ำใจไทยพาณิชย์” และขอเป็นกำลังใจให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ในเร็ววัน