ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > EXIM BANK x AIS และเครือข่ายพันธมิตร
รณรงค์การจัดการ E-Waste อย่างมีประสิทธิภาพ

EXIM BANK x AIS และเครือข่ายพันธมิตร
รณรงค์การจัดการ E-Waste อย่างมีประสิทธิภาพ

11 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางสายชล ทรัพย์มากอุดม รักษาการหัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) พร้อมด้วยผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องในวันขยะอิเล็กทรอนิกส์สากล (International E-Waste Day) 2023 ภายใต้โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ของเอไอเอส สู่เป้าหมายการจัดตั้ง “Hub of E-Waste in Thailand” ศูนย์กลางด้านองค์ความรู้ และจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างยั่งยืน เพื่อแสดงเจตนารมณ์และศักยภาพในการจัดการ E-Waste ของประเทศไทยให้นานาชาติเป็นที่ประจักษ์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566