ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ETL เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก อบก.

ETL เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก อบก.

18 ตุลาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ETL เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จาก อบก. ต่อยอดอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สู่ความยั่งยืน หนุนนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

นางสาวกฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETL ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรองอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ทั้งนี้ ETL ถือเป็นหนึ่งใน 37 องค์กรชั้นนำของไทยที่ผ่านการรับรอง ในปี 2566 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การชดเชยคาร์บอน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ได้มีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ในอนาคต ณ ห้องอบรมองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ