ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ Mister & Miss Good Governance #3 ชู “DNA ความดี 24 ชั่วโมง”

ซีพี ออลล์ เดินหน้าโครงการ Mister & Miss Good Governance #3 ชู “DNA ความดี 24 ชั่วโมง”

5 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธรรมาภิบาล (Good Governance)  ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร หากทุกคนร่วมกันยึดมั่นปฏิบัติ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส จะทำให้เกิดความสุข ความไว้วางใจและเชื่อใจกันและกัน ทำให้องค์กรนั้นเกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ดีต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่  นำทีมคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล จัดงานเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาลรุ่นที่ 2 หรือ Mister & Miss Good Governance (MMGG)  ซึ่งเป็นตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่จากทุกหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ จำนวนกว่า 120 คน โดยเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเป็นกระบอกเสียงไปยังเพื่อน พี่น้องพนักงาน ยังช่วยเชิญชวนให้ทุกคนในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเป็นผู้แทนในการไปร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เป็นกำลังสำคัญในยกระดับธรรมาภิบาลขององค์กรกว่า 2 ปีที่ผ่านมา

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล ประธานคณะอนุกร บรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์

ในโอกาสนี้ซีพี ออลล์ได้จัดงานปฐมนิเทศ ส่งมอบภารกิจด้านธรรมาภิบาลจาก Mister & Miss Good Governance รุ่นที่ 2 สู่รุ่นที่ 3 จำนวนกว่า 160 คน  เพื่อขยายเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่หัวใจธรรมาภิบาลที่เข้มข้นและเข้มแข็งมากขึ้น โดยภายในงานผู้นำรุ่นใหม่ฯ ได้รับฟังแนวคิดจากผู้บริหาร คณะทำงานด้านธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสะท้อนให้เห็นบทบาทและความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึด “คาถาบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” เป็นแนวทางดำเนินงานที่ปราศจากการคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร นอกจากนี้ภายในงานได้จัดบรรยายพิเศษจากนางสาวสมปรารถนา นาวงษ์ เจ้าของเพจ “อีจัน” มาร่วมให้แง่คิดการเป็นคนเก่ง และคนดี ปรับ Mindset ในการทำความดี มีความซื่อสัตย์ เมื่อบวกกับความฉลาดที่ทุกคนมี จะทำอะไรก็สำเร็จและก้าวไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด เป็นแนวทางสร้างคุณค่าในการใช้ชีวิตอย่างสมดุล  บรรยากาศภายในงานนี้เต็มไปด้วยพลังแห่งความดี ความสุขและรอยยิ้มของทุกๆ คน

โครงการ Mister & Miss Good Governance ซีพี ออลล์ ริเริ่มเมื่อปี 2562 กว่า 4  ปีที่ผ่านมาได้สร้างผู้นำรุ่นใหม่หัวใจธรรมาภิบาลไปแล้วกว่า 3 รุ่น จำนวนกว่า 379 คน ถือเป็นอีก 1 โครงการที่ซีพี ออลล์ มีความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมสร้าง “DNA ความดี 24 ชั่วโมง”  เกิดผู้นำที่มีหัวใจธรรมาภิบาลที่จะเป็นต้นแบบความดีขององค์กรและสังคมต่อไป