ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > BAM พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 – 10 ปี ชูเครดิตหุ้นกู้ A-

BAM พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 – 10 ปี ชูเครดิตหุ้นกู้ A-

20 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์

กรุงเทพฯ 15 กันยายน 2566 : เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสการลงทุนครั้งใหม่กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“BAM”) ที่ประกาศความพร้อมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2 – 10 ปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคมนี้ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ A-

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า BAM เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันเงิน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และดำรงบทบาทหลักในการพลิกฟื้นสินทรัพย์ด้วยการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) โดยการเข้าร่วมประมูลซื้อ NPAs และ NPLs จากสถาบันการเงินเพื่อนำมาบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการช่วยให้สินทรัพย์กลับมามีคุณภาพ สามารถหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา BAM มีผลประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยบริษัทมีผลเรียกเก็บ 7,357 ล้านบาท โดยไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ มีผลเรียกเก็บ 4,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากไตรมาสที่ 1 ที่มีผลเรียกเก็บ 3,230 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 425 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59% จากไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 267 ล้านบาท นอกจากนี้ ในครึ่งปีหลัง บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อผลักดันให้ผลเรียกเก็บในปี 2566 นี้ เป็นไปตามเป้าหมายที่ระดับ 17,800 ล้านบาท

ทั้งนี้ BAM อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 – 10 ปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน บริษัทจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยหุ้นกู้จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ A- แนวโน้ม “คงที่” จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้นี้ไปใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ และเป็นเงินหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัท

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจหุ้นกู้ของ BAM สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสถาบันการเงินทั้ง 3 แห่ง ดังต่อไปนี้  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2296-4776 (สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์) หรือ 0-2296-3999 (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่)