ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > BAM ร่วมส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น

BAM ร่วมส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น

13 พฤศจิกายน 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวจิราพร ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ซ้ายมือ) และ นางอรัญญา วังคำแหง ผู้จัดการสำนักงานขอนแก่น (ขวามือ) บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับกองทุนเพื่อความยั่งยืน ภูมิปัญญาของชุมชน โดยมี นางศิริพร จังตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ เพื่อปรับปรุงศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ให้เหมาะสมกับยุค New Normal – ชีวิตหลังควิด-19 ต่อไป เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563