ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เงินติดล้อ รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระหว่างประเทศฯ

เงินติดล้อ รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระหว่างประเทศฯ

13 มิถุนายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นางสาวนิภา วนิชวัฒน์ (ขวา) ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน ขึ้นรับรางวัลในฐานะ “หน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศและประชากรต่างชาติในไทย” ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนภารกิจควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้กับประชาชนทุกสัญชาติในประเทศไทยในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นไวรัสโควิด-19 เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ (ซ้าย) อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ภายในงานประชุม “แผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)” จัดโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา บมจ.เงินติดล้อ หรือ TIDLOR มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ (underbanked) และยังมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัยได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมภายใต้แนวคิด SDGs: Sustainable Development Goals โดยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางความรู้ด้านการเงินและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยความเชื่อว่าโอกาสทางความรู้จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจติดตามข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.tidlor.com หรือ Facebookเงินติดล้อ สอบถามผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่ call center หมายเลข 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.