ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เงินติดล้อ สร้างความสุขจากภายใน สู่แบรนด์อันดับ 1 ที่ลูกค้าเชื่อใจต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

เงินติดล้อ สร้างความสุขจากภายใน สู่แบรนด์อันดับ 1 ที่ลูกค้าเชื่อใจต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

6 เมษายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นายเบอร์นาร์ด โช ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนรับรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand ในฐานะแบรนด์ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับและไว้วางใจมากที่สุด ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ในหมวดธนาคารและบริการทางการเงิน กลุ่มธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จัดโดย นิตยสาร BrandAge เป็นผลจากการสร้างและส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมกับส่งเสริมความคุ้มครองด้านประกันภัยให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการสร้างความสุขภายในคือการสร้างโอกาสและมอบความสุขให้พนักงานและครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถส่งต่อเจตนาที่ดีไปยังลูกค้าในรูปแบบบริการที่มีมาตรฐาน จริงใจ และเป็นกันเอง ควบคู่ไปกับการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและยกระดับธุรกิจด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าในระยะยาว

ทั้งนี้ บมจ.เงินติดล้อ ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภายใต้ “แบรนด์เงินติดล้อ” และมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองด้านประกันภัย ภายใต้ “แบรนด์ประกันติดล้อ” ผู้สนใจติดตามข้อมูลเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tidlor.com และ Facebook Fan page เงินติดล้อ หรือติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์และบริการได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.