ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับคัดเลือกให้เป็น Top 50 Executive Allies 2023 โดยรางวัล LGBT Great

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับคัดเลือกให้เป็น Top 50 Executive Allies 2023 โดยรางวัล LGBT Great

20 มิถุนายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารองค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้รับคัดเลือกให้เป็น Top 50 Executive Allies 2023 โดยรางวัล LGBT Great จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ และกล้าที่จะก้าวขึ้นมาแสดงจุดยืน พร้อมแสดงให้เห็นถึงการเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ ซึ่งรางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และตอกย้ำจุดยืนของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นส่งเสริมความเท่าเทียมกัน พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและสื่อสารองค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

LGBT Great เป็นองค์กรระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความหลากหลาย และการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQ+ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการลงทุนและการออม รางวัลนี้พิจารณาจากข้อมูลเชิงลึกด้านนวัตกรรม กิจกรรมสนับสนุนที่เด่นชัด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีบริษัท 50 แห่งจากทั่วสหรัฐอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิกที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 50 Executive Allies ในปีนี้