ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > BGC โชว์ศักยภาพผู้นำบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ในงาน ProPak Asia 2023

BGC โชว์ศักยภาพผู้นำบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ในงาน ProPak Asia 2023

16 มิถุนายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร (Total Packaging Solutions) ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ร่วมนำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ อันหลากหลายจัดแสดงในงาน ProPak Asia 2023 พร้อมเปิดกลยุทธ์สู่การเป็นผู้นำการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เร่งขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์รับเมกะเทรนด์

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า “เราเชื่อว่านวัตกรรมจะช่วยพาโลกของเราก้าวไปข้างหน้า และความยั่งยืนจะช่วยทำให้โลกของเราก้าวไปได้อย่างมั่นคง เราจึงมุ่งมั่นคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่ควบรวมทั้ง 2 อย่างนี้มาไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบคุณค่าไปสู่ลูกค้า ผู้บริโภค และส่งต่อสิ่งดีๆ สู่โลกของเรา”

“ที่ผ่านมาเรามีศูนย์ Technology and Innovation Center (TIC) และทีมนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการใช้งาน ความสวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ของเราคือเน้นวางแผนร่วมกับลูกค้า และคู่ค้าในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการใช้งาน ความสวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงดึงความเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าแสดงออกมาในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมขวดน้ำหนักเบา (Lightweight Bottle) ที่ช่วยลดการใช้วัตถุดิบและลดค่าขนส่ง แต่ยังคงความแข็งแรงทนทาน นวัตกรรมกล่องพัสดุ MIDLOCK ที่ช่วยลดการใช้เทปพลาสติก แต่ยังสามารถรับน้ำหนักได้ดี และนวัตกรรมฟิล์มเรืองแสง ที่สามารถดึงเอาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นออกมา ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า เป็นต้น”

แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ทั่วโลกมุ่งเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Packaging)  และบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable Packaging) ผู้ประกอบการหลายรายต้องปรับตัวให้พร้อมรับมือกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

“ต้องยอมรับว่าเทรนด์การใช้บรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยมาจากเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลทางตรงกับการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค ประกอบกับมีการผลักดันจากหลายหน่วยงานทั่วโลกจนเกิดเป็นเมกะเทรนด์ที่ผู้คนกำลังให้ความสนใจ บีจีซีจึงวางแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio Circular Green Economy Model) โดยมุ่งวางเป้าพัฒนาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และการจัดการก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้เรายังมีความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ในการนำของเสีย หรือบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ในการผลิตใหม่ให้ได้มากที่สุด”

ไม่เพียงแต่การพัฒนาในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม บีจีซียังวางเป้าหมายขยายธุรกิจโดยเน้นกลยุทธ์การเติบโตจากการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

“บีจีซีมองหาโอกาสลงทุนในบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายพอร์ตให้ครอบคลุมความต้องการของตลาด รวมถึงมองหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งถือเป็นตลาดหลักในการส่งออก และเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี” นายศิลปรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย