ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เกียรตินาคินภัทร-เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ตอบรับคนรุ่นใหม่ชวนวางแผนการเงินหลังเกษียณเร็วขึ้น

เกียรตินาคินภัทร-เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ตอบรับคนรุ่นใหม่ชวนวางแผนการเงินหลังเกษียณเร็วขึ้น

3 เมษายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ.เกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ตอบรับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ ชวนวางแผนการเงินหลังเกษียณเร็วขึ้น ผุดผลิตภัณฑ์ออมในรูปแบบประกันชีวิตเพื่อความมั่นคง การันตีรับเงินคืนรายปีสูงสุด 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

“ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)” จับมือ “เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)” ตอบรับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ชวนวางแผนการเงินหลังเกษียณเร็วขึ้น เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “KKPGEN INFINITE RETURN 90/5, 90/10” เจาะกลุ่มวัยทำงานและครอบครัวที่ต้องการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณและส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน ชูจุดเด่นการันตีความมั่นคงรับเงินคืนรายปี สูงสุด 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 61-89 ปี พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 2 เท่า

นางสาวยุวดี งานทวีกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากหลายเหตุปัจจัย ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดการวางแผนทางการเงินของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เปิดมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต มองหาความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจด้านการลงทุนและการวางแผนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีในการสนับสนุนให้ผู้บริโภคตระหนักถึงประโยชน์ของการวางแผนเกษียณ พร้อมการปกป้องความมั่งคั่ง หรือ Wealth Protection ด้วยการประกันชีวิตที่เริ่มยิ่งเร็วก็ยิ่งดี”

“ดังนั้น “เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)” และ “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” ที่มองเห็นความต้องการของตลาดจึงได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตภายใต้ชื่อ “KKPGEN INFINITE RETURN” เคเคพีเจน อินฟินิท รีเทิร์น 90/5 (ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี) และ 90/10 (ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี) ประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ 2 ด้านคือ ด้านการวางแผนเพื่อวัยเกษียณที่มั่นคง โดยการันตีให้ผลตอบแทนเป็นเงินคืนต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 61-89 ปี จำนวน 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และมีโบนัสคูณ 2 ให้ในปีที่อายุครบ 65 ปี, 70 ปี, 75 ปี, 80 ปี และ 85 ปี ได้รับเงินคืน 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย นอกจากนี้ยังมีเงินครบกำหนดสัญญาคืนให้เมื่ออายุ 90 ปี อีก 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนด้านการวางแผนส่งต่อมรดก แผนประกันนี้ให้ความคุ้มครองสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (หรือ มูลค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือ เบี้ยประกันภัยสำหรับภัยมาตรฐานที่ชำระมาแล้ว แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) โดยคุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ปี กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญาจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ส่งต่อเป็นมรดกให้กับคนข้างหลังได้”

ทางด้าน นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีนี้ธนาคารมุ่งเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ(Smart Growth) ทั้งในด้านการบริการ ผลิตภัณฑ์ และความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้นอย่างตรงจุด ธนาคารจึงต่อยอดความร่วมมือกับ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ “KKPGEN INFINITE RETURN 90/5, 90/10” เพื่อนำเสนอแบบประกันทางเลือกใหม่ในไตรมาสแรกของปี ที่จะขยายฐานลูกค้าประกันไปยังคนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนอื่นๆ โดยธนาคารเชื่อมั่นว่าจะได้รับความสนใจจากลูกค้ากลุ่มนี้ ด้วยความโดดเด่นของผลประโยชน์ที่ตอบโจทย์แบบ 2 in 1 ทั้งการคุ้มครองชีวิต และการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิตในวัยเกษียณ”

พิเศษซื้อประกัน KKPGEN INFINITE RETURN 90/5, 90/10 วันนี้รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงถึง 44,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://link.kkpfg.com/USL57 หรือติดต่อธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือโทร.0-2165-5555 พิจารณารับประกันภัยโดยบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นนายหน้าประกันชีวิต ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง