ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > EXIM BANK ร่วมบรรยายสัมมนาเปิดโอกาสการค้าซาอุดีอาระเบีย

EXIM BANK ร่วมบรรยายสัมมนาเปิดโอกาสการค้าซาอุดีอาระเบีย

10 เมษายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมบรรยายหัวข้อ “บทบาทของ EXIM BANK ในการสนับสนุนผู้ประกอบการขยายตลาดไปยังซาอุดีอาระเบีย” ในงานสัมมนาเปิดโอกาสการค้าซาอุดีอาระเบียกับหอการค้าไทย โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

ทั้งนี้ EXIM BANK มุ่งดำเนินบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank) ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในตะวันออกกลางรวมทั้งในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยผู้ประกอบการไทยควรเร่งสร้างการรับรู้สินค้าไทยให้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับใช้จุดแข็งในอุตสาหกรรมที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่น การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ การบริการ และการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าไปลงทุน ขณะที่ EXIM BANK มีบริการครบวงจรเพื่อเติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการค้าและการลงทุนไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน