ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast BCG in Action “สุวิทย์ เมษินทรีย์” ชี้ต้องทำให้เป็น “people power”

ThaiPublica Podcast BCG in Action “สุวิทย์ เมษินทรีย์” ชี้ต้องทำให้เป็น “people power”

18 กุมภาพันธ์ 2023


ในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’Meeting : AELM) ปี 2022 ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ ได้ร่วมกับสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ มีฉันทามติในการขับเคลื่อน Bangkok Goals on BCG Model หรือเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-circular-Green Economy : BCG) ประเทศไทยในฐานะผู้ผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์เพื่อให้ปฏิญญากรุงเทพฯครั้งนี้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและสื่อสารทำความเข้าใจ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายของสัญญาประชาคมโลกครั้งนี้อย่างที่แท้จริง

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เล่าถึงที่มาที่ไปของแนวคิด BCG ว่า ประเทศไทยได้พูดถึงการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด และมีการชู 10 อุตสาหกรรมดาวเด่น หรือ 10 S-Curve ซึ่ง 5 S-Curve ที่ใน 10 S-Curve นั้น เป็น BCG

นอกจากนี้ BCG เป็น โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ตอบโจทย์ความยั่งยืน-เท่าเทียม BCG และไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศไทยเท่านั้น เป็นการตอบโจทย์โลกในเวลาเดียวกันด้วย ได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย win-win ทุกประเทศทำได้

ดร.สุวิทย์มองว่า ถ้าเราทำเรื่องนี้ดี จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทย เป็นจุดขายของประเทศไทยในเวทีโลก ที่ไม่ควรเป็นจุดขายที่แค่ทำมาหากิน แต่ต้องเป็นจุดขายที่ยั่งยืน

ดร.สุวิทย์ ยังบอกอีกว่า BCG ยังเป็นโมเดลทางเศรษฐกิจมีความกระจายตัว มากกว่ากระจุกตัว เพราะรายใหญ่ก็เล่นได้ รายกลางก็เล่นได้ กลุ่มฐานราก ชุมชน ก็เล่นได้ รวมทั้งเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ วิสาหกิจชุมชน ไม่ผูกขาด BCG จึงเป็นโมเดลสร้างการกระจายอำนาจ นำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็ม ในหัวข้อ “สุวิทย์ เมษินทรีย์” เปิดแนวคิด “BCG in Action ” ต้องทำให้เป็น “people power” ตอบโจทย์ความมั่งคั่ง-ยั่งยืน-เท่าเทียม” ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

เพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่อ อย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางไทยพับลิก้า

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify