ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > AIS The StartUp จัดงาน IPO Brotherhood- Exclusive Knowledge Sharing ครั้งแรกของไทย

AIS The StartUp จัดงาน IPO Brotherhood- Exclusive Knowledge Sharing ครั้งแรกของไทย

4 กุมภาพันธ์ 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครั้งแรกของไทย กับงาน IPO Brotherhood – Exclusive Knowledge Sharing

By AIS The StartUp ย้ำจุดยืนลมใต้ปีก StartUp ให้พร้อมเติบโตสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

เพราะการขยายตัวของผู้ประกอบการและการเกิดขึ้นของบริษัทพันธุ์ใหม่ อย่าง startup ถือเป็นการร่วมส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ดังนั้นการสร้างความแข็งแกร่งและช่วยเตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว จึงถือเป็น 1 ในนโยบายสำคัญของ AIS ที่ทำงานผ่านโครงการ  AIS The StartUp ด้วยแนวคิด “Partnership for Inclusive Growth” ด้วยการเป็นพาร์ทเนอร์ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ การสร้างโอกาส และการติดอาวุธด้านทักษะที่จำเป็นให้แก่ Startup ดังนั้นล่าสุดจึงจัดกิจกรรม “IPO Brotherhood – Exclusive Knowledge Sharing สุดพิเศษ ครั้งแรกของไทย”  ที่คัดสรร 3 องค์ความรู้สำคัญที่จำเป็น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำหรับ startup  ที่ต้องเตรียมทักษะด้านนี้ให้พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดทุน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้าน AIS The StartUp กล่าวว่า “การเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้านของ startup สำหรับในช่วงเวลาแห่งการขยายตัว คือหัวใจที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรม  IPO Brotherhood  ในรูปแบบของ Exclusive Knowledge Sharing  จากเรา เป็นความตั้งใจที่จะตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว เพราะความโดดเด่นของ startup จะอยู่ที่ขีดความสามารถในการทำธุรกิจที่สามารถแก้ pain point ของลูกค้าได้จากนวัตกรรมต่างๆ แต่ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย IT Infrastructure Management หรือการวางโครงสร้างของระบบไอที, ข้อกฎหมายในธุรกิจดิจิทัล และวิธีการจัดการกับการสื่อสารในช่วงวิกฤติ อาจจะยังไม่เชี่ยวชาญ  นี่จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยติดอาวุธให้แก่ startup ตามเป้าหมายของเอไอเอส

นายศุภชัย พานิชายุนนท์ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เอไอเอส

นายศุภชัย พานิชายุนนท์ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เอไอเอส กล่าวว่า “การทำธุรกิจในยุคนี้ องค์กรไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ หัวใจสำคัญจะอยู่ที่ การบริหารจัดการโครงสร้างระบบ IT Infrastructure อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงแพลตฟอร์ม ที่ต้องเสถียร เชื่อมั่นได้ ปลอดภัย และพร้อมปรับเปลี่ยนได้ทันต่อการแข่งขัน  ดังนั้นหากออกแบบหรือบริหารโครงสร้างระบบได้ไม่สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์ในการตรวจสอบอย่างถูกหลัก  อาจทำให้เกิดปัญหา หรือ ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้”

ส่วนความสำคัญขององค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับ startup นั้น นางมณฑนา วงศ์สว่างศิริ หัวหน้าส่วนงานที่ปรึกษาด้านกฎหมายทั่วไป เอไอเอส กล่าวว่า “จากการที่พระราชกฤษฎีกา การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ออกมาแล้วและจะมีผลใช้บังคับในปี 2566 นี้ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลต้องแจ้งให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทราบก่อนการให้บริการ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีกลไกในการกำกับดูแลตนเอง ให้ถูกต้องและมีธรรมาภิบาล และด้วยการทำงานของ startup ที่ต้องใกล้ชิดกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนั้นยิ่งต้องพึงระวังและเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสิทธิส่วนบุคคล หรือ PDPA ทั้งหมดนี้คือเรื่องสำคัญที่ startup ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องทำอย่างถูกต้องเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อได้แบบไม่ติดขัด”

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส ย้ำว่า “การมีทักษะด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดูแลภาพลักษณ์ขององค์กร เพราะปัจจุบันวิกฤตสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และเชื่อมโยงกันระหว่าง O2O เสมอ องค์ความรู้ด้าน Crisis Communication จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ startup ที่ทำธุรกิจอยู่บน Digital Platform 100% โดยเคล็ดลับของการที่จะนำทักษะนี้มาสร้างประโยชน์ได้ ก็คือ การจำลองสถานการณ์และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ”

นายวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอด้าซอฟท์ จำกัด กล่าวว่า “ในช่วงเวลาสร้างการเติบโตของธุรกิจ หลายคนมักจะละเลยการวางรากฐานที่ดี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเนื้อหาเจาะลึกและไม่เคยมีมาก่อน โดยบอกเล่าผ่านประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพนั้นๆ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้กลุ่ม startup มีรากฐานที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงและเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ หรือ Business Continuity Planning (BCP)”

ดร.ศรีหทัย กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือในครั้งนี้แก่กลุ่ม Start Up ที่เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์คนสำคัญของ AIS เพราะเราเชื่อมาโดยตลอดว่า องค์ความรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเส้นทางการเข้าสู่ตลาดทุน และวันนี้ AIS เอง เปรียบเสมือนรุ่นพี่ทางอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่หวงความรู้ พร้อมแชร์ให้กับรุ่นน้องเพื่อให้รุ่นน้อง มีรากฐานที่ดี และแข็งแรงพร้อมเติบโตต่อไป”

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ AIS The StartUp ได้สองช่องทาง คือ ช่องทางเว็บไซต์ https://www.ais.th/thestartup/ และช่องทาง Facebook page AIS The StartUp (https://www.facebook.com/AISTheStartup)