ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คลัง จัดมหกรรม“มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

คลัง จัดมหกรรม“มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

19 พฤศจิกายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น วันแรก

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “วันที่ 18 พฤศจิกายน  2565 เป็นวันแรกของการจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยการจัดงานมหกรรม ในวันแรกได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากกว่า 1,500 ราย และคาดว่าจำนวนผู้เข้าร่วมงานจะเพิ่มมากขึ้นในอีก 2 วันของการจัดงาน เนื่องจากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์”

“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565) เวลา 9.00 – 11.30 น. ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้แทนจากสถาบันการเงินรวมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานจำนวนมาก ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในงานมหกรรมยังคงประกอบด้วย

  • การแก้ไขหนี้สินเดิม โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยค้างชำระ
  • สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ปลอดชำระเงินต้นนานเป็นพิเศษ
  • ผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษเพื่อส่งเสริมการออม
  • การให้คำปรึกษาทางออกให้ธุรกิจ คำปรึกษาทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการออม
  • การขายสินทรัพย์ NPA ของสถาบันการเงินและบริษัทเอกชน

โดยในครั้งนี้จะมีการรับสมัครงานและการแนะแนวอาชีพจากกรมการจัดหางานเพิ่มเติมด้วย อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสวนากับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ผ่านการแก้ไขปัญหาหนี้สินและกลับมาสร้างความสำเร็จในธุรกิจอย่างยั่งยืน  โดยพิธีกรชื่อดังจากรายการไอเดียเกษตร คุณนิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง และกิจกรรมเสวนาเรียนรู้เทคนิคการบริหารเงินการจัดการหนี้ และส่งเสริมการออม โดยผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอเชิญชวนลูกหนี้ ประชาชน หรือผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นหรือพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานมหกรรมได้อีก 2 วัน ในวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/Page/Consent.aspx หรือ Scan QR Code ท้ายแถลงข่าว และสามารถรับชมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ของสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่ง”