ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดีแทคประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/65 กำไร 488 ล้านบาท

ดีแทคประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/65 กำไร 488 ล้านบาท

22 ตุลาคม 2022


ดีแทคประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/65 มุ่งกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ EBITDA margin ยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจมหภาคจะเป็นไปอย่างช้า ๆ

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค

21 ตุลาคม 2565 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค รายงานผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ เป็นผลจากการที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้นจากการมุ่งเน้นขยายโครงข่าย และด้วยผลจากการมุ่งเน้นกลยุทธ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ บริษัทยังคงมี EBITDA margin ที่แข็งแกร่งในไตรมาส 3/65 ท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคจากภาวะเงินเฟ้อ

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค กล่าวว่า “ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศไทยยังคงฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ จากปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ ประเทศไทยเห็นการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น และทำให้ความสามารถในการใช้จ่ายของลูกค้าลดลง รวมทั้งการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคมในไตรมาสนี้ยังคงมีความเข้มข้น แม้จะมีความท้าทายจากปัจจัยภายนอกเช่นนี้ ดีแทคยังคงยึดมั่นให้ความสำคัญและเดินหน้าตามกลยุทธ์ของบริษัท และส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”

จากการที่ดีแทคบรรลุเป้าหมายในการขยายเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุมทั้งหมด 77 จังหวัดภายในครึ่งปีแรก บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเร่งขยายเครือข่าย 5G อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า โดยมีการติดตั้งสถานีฐานบนเครือข่าย 5G เพิ่มขึ้นประมาณ 600 สถานีฐานในไตรมาสนี้ และมีการติดตั้งสถานีฐานบนคลื่นย่านความถี่ต่ำเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 สถานีฐาน ทำให้มีสถานีฐานบนเครือข่าย 700 MHz ที่ได้รับการติดตั้งแล้วจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 18,800 สถานีฐาน คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อเครือข่ายสุทธิของดีแทคมีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อน รวมทั้งมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเครือข่ายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 775,000 รายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3/65 ดีแทคมีจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดอยู่ที่ 21.1 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากไตรมาสก่อน รายได้ค่าบริการไม่รวม IC คงตัวจากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 0.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย EBITDA สำหรับไตรมาส 3/65 อยู่ที่ 7,177 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 3.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมี EBITDA margin (normalized) แข็งแกร่งอยู่ที่ร้อยละ 43.8 ในไตรมาสที่ 3/65 และมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 อยู่ที่ 488 ล้านบาท

นายนกุล เซห์กัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน ดีแทค กล่าวว่า “กลยุทธ์ของดีแทคในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางยังคงดำเนินต่อไป โดยมีลูกค้ากลุ่มธุรกิจ (B2B) และบริการที่นอกเหนือจากการเชื่อมต่อ (dtac beyond) เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน โดยบริการโซลูชั่นที่เสนอขายให้กับ SME ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถเพิ่มจำนวนยอดขายไลเซนส์ได้ถึง 2.5 เท่าจากไตรมาสก่อน นอกจากนี้ ดีแทคยังได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในเชิงกลยุทธ์กับคู่ค้าเพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างการเติบโตของรายได้ โดยในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ รายได้จากการให้บริการจาก B2B เติบโตขึ้นร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน dtac beyond ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปีก่อน ทั้งนี้ รายได้จาก dtac beyond ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ เติบโตขึ้นร้อยละ 16 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน การให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพทำให้ดีแทคสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ได้ร้อยละ 6.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหากปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลงร้อยละ 3.1 จากปีก่อน นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายที่อยู่หลัง EBITDA ที่ทำเพิ่มได้อีกในไตรมาสนี้

EBITDA สำหรับไตรมาส 3/65 ลดลงร้อยละ 13.4 จากไตรมาสก่อน อันเนื่องมาจากผลกระทบเชิงบวกจากการปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 3.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการมุ่งเน้นกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ EBITDA (normalized) ยังคงทรงตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แม้จะมีอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค และผลกระทบเชิงลบจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ กำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 3 ลดลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในไตรมาส 2/65 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการในไตรมาส 3/65 และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากต้นทุนค่าธรรมเนียมในปี 2564 กำไรสุทธิสำหรับไตรมาสที่ 3/65 รวมผลกระทบจากค่าสินไหมทดแทนระหว่างกาลประมาณ 170 ล้านบาทจากการเคลมเงินประกันและค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการขยายโครงข่าย CAPEX สำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 1,954 ล้านบาท”

ดีแทคยังคงแนวโน้มสำหรับปี 2565 ตามที่ได้เคยแจ้งไว้ โดยมีรายได้จากการให้บริการ (ไม่รวมค่า IC) ในระดับคงที่หรือลดลงในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำ ในขณะที่ EBITDA คงที่จนถึงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำ และมีระดับการลงทุนอยู่ที่ 11-13 พันล้านบาท

ตัวเลขสำคัญทางการเงิน ในไตรมาส 3 ปี 2565 (หลัง TFRS 15 และ 16)

 • รายได้จากการให้บริการไม่รวมค่า IC 13,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
 • EBITDA อยู่ที่ 7,177 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.4 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 3.6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
 • อัตรากำไร EBITDA (normalized) อยู่ที่ร้อยละ 43.8
 • กำไรสุทธิ 488 ล้านบาท
 • ……

  Efficiency measures continue to help deliver a healthy EBITDA margin despite slow macroeconomic recovery

  Total Access Communication PLC., or dtac, reported ongoing growth momentum in subscriber acquisition driven by improved customer experience due to focused network expansion. As a result of strategic focus on efficiency, the company continued to deliver a solid EBITDA margin in Q3 2022 amidst macroeconomic pressure driven by inflation.

  Sharad Mehrotra, dtac’s Chief Executive Officer, said, “During the third quarter of 2022, Thailand continued to witness slow macroeconomic recovery amidst various external challenges. The country is witnessing ongoing growth in tourists and migrants, however, higher inflation rates are resulting in increasing costs and reduced spending capability of consumers. The competition in the telecom sector continued to remain fierce in the third quarter. Despite such external challenges, dtac continues to remain focused on strategic priorities to deliver value for customers.

  Having achieved the ambition to expand 5G coverage to 77 provinces in 1H22, dtac focused on enhancing the experience for customers through continued rollout of 5G sites, adding ~0.6K new sites in Q322. Deployment on low-band continued with an additional 1.0K new sites, reaching approximately 18,800 on the 700 MHz. Net Promoted Score further improved from last quarter while network complaints continued to decline. dtac added 775,000 new subscribers in Q322.

  At the end of the third quarter of 2022, total subscriber base stood at 21.1 million, an increase of 3.8% QoQ. Service revenue (excluding interconnection charges) remained flat QoQ while declining by 0.3% YoY due to ARPU erosion. EBITDA for Q322 amounted to THB 7,177 million, declining by 13.4% QoQ and 3.6% YoY. EBITDA margin (normalized) remained healthy at 43.8% in Q322. Net profit for the third quarter of 2022 amounted to THB 488 million.

  Nakul Sehgal, dtac’s Chief Financial Officer, said, “dtac’s strategic priority as a customer-centric challenger continues with B2B and dtac beyond as key pillars. Solution sales provided to the SME segments gained popularity and sold 2.5K times higher licenses QoQ while dtac entered strategic partnerships to ensure revenue growth ambition. During the first nine months of 2022, service revenue from B2B grew by 14% YoY. Dtac beyond continued positive traction on growth and engagement driven by 28% YoY higher active digital users. During the first nine months, revenue from dtac beyond grew by 16% YoY. Focus on efficiency measures have helped dtac achieve 6.2% reduction in OPEX in the first nine months of 2022. Normalized for one-offs during the periods, OPEX reduced by 3.1% from last year in addition to additional cash savings during the quarter.

  EBITDA for Q322 declined by 13.4% QoQ due to positive impact from one-offs in the previous quarter. EBITDA declined by 3.6% YoY. Driven by strategic focus on efficiency initiatives, normalized EBTIDA remained flat YoY despite higher inflation, macroeconomic pressure and negative one-offs related to amalgamation costs. Net profit for the third quarter declined QoQ due to positive effect from one-offs in Q222, amalgamation related costs in Q322 and regulatory cost benefit in 2021. Net profit for Q322 includes partial settlement of insurance claim of THB 170 Mn, offset by higher depreciation and amortization because of network expansion. CAPEX for the quarter stood at THB 1,954 Mn.”

  Dtac expects to maintain its guidance for 2022 as previously communicated, with service revenue (excluding IC) to be between flat to low single digit decline and EBITDA to be between flat to low single-digit growth. Capital expenditure levels are expected to be between THB 11-13 billion.

  Key financial indicators in Q322 (post-TFRS 15 & 16)

 • Service revenue excluding IC – THB 13,930 million, improving by 0.1% QoQ while declining by 0.3% YoY
 • EBITDA – THB 7,177 million, declining by 13.4% QoQ and 3.6% YoY
 • EBITDA margin (normalized) – 43.8%
 • Net profit – THB 488 million