ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บางจากฯ จับมือ BAFS ส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน

บางจากฯ จับมือ BAFS ส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน

22 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

บางจากฯ จับมือ BAFS ส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ในกลุ่มสายการบินพันธมิตร หนุนภาคการบินมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero 2050

นายปฏิวัติ ทิวะศะศิธร์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – โรงกลั่น กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน : Sustainable Aviation Fuel (SAF) โดยมีนายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ (BAFS) ร่วมลงนามเพื่อร่วมส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินทั้งสายการบินในประเทศและระหว่างประเทศในกลุ่มพันธมิตรเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบิน สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมการบิน สู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และส่งเสริมให้ระบบขนส่งทางอากาศของประเทศไทยมีมาตรฐานสอดคล้องตามองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และสมาคมการบินระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) โดยมี นายนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) และ นายจักรสนิท กฤษสอาดใจ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย

ด้วยศักยภาพอันแข็งแกร่งของทั้ง 2 องค์กร โดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มีเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ในปีพ.ศ. 2573 และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปีพ.ศ. 2593 ซึ่งกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน หรือ โรงกลั่นบางจาก ให้ความสำคัญในการลงทุนในธุรกิจสีเขียว ซึ่งรวมถึง การลงทุนสร้างหน่วยผลิตน้ำมันอากาศยานแบบยั่งยืนจากน้ำมันใช้แล้ว หรือ Sustainable Aviation Fuel (SAF) ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมการบิน และ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บาฟส์ (BAFS) ผู้ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านการบริหาร การรับ การจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน ทำให้ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันอากาศแบบยั่งยืนของภูมิภาค ส่งผลดีทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ BCG Economy Model อย่างครบวงจรต่อไป