ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast Sustainability ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน ‘เลี่ยว ฮอร์น พัธโนทัย’ ถาม ‘ถ้าไม่ใช่เราแล้วใคร ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วเมื่อไหร่’

ThaiPublica Podcast Sustainability ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน ‘เลี่ยว ฮอร์น พัธโนทัย’ ถาม ‘ถ้าไม่ใช่เราแล้วใคร ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วเมื่อไหร่’

14 กันยายน 2022


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักข่าวไทยพับลิก้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนา ThaiPublica Forum 2022 : “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระครบรอบก้าวสู่ปีที่ 12 ของสำนักข่าวไทยพับลิก้า ที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรสื่อเพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืน

ThaiPublica Forum 2022 หรือเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นต่อยอดมุมมอง เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน

โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ โรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเมืองโลก ยากมากที่เราจะรับมือได้เพียงลำพัง เราจึงต้องก้าวร่วมกัน

โจทย์สำคัญ คือจะทำอย่างไรให้เราก้าวร่วมกันได้ และเป็นก้าวที่ยั่งยืน และภาพรวมการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนในระดับโลกเป็นอย่างไร
คุณเลี่ยว ฮอร์น พัธโนทัย วิทยากรหนึ่งเดียวจากประเทศอังกฤษที่จะมาแชร์มุมมองจากการขับเคลื่อนความยั่งยืนในระดับโลก

คุณ เลี่ยว ฮอร์น พัธโนทัย เกิดในครอบครัวที่เกี่ยวพันกับการเมืองระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คุณเลี่ยวสืบสานความภาคภูมิใจในการทำงานด้าน บริการสาธารณะและการทูตที่ไม่เป็นทางการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และความร่วมมือ ระหว่างประเทศ
กว่าสองทศวรรษใน ตำแหน่งผู้นำซึ่งครอบคลุมทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร คุณเลี่ยวได้ ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุคำมั่นสัญญาที่จะขจัดความยากจน ความหิวโหยในโลก เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทั่วถึง โดยไม่กระทบต่อธรรมชาติ

ปัจุบัน คุณเลี่ยว ดำรงตำแหน่ง Head of WRI’s UK Office and Director for Strategy and Partnerships at WRI Ross Center for Sustainable Cities

WRI เป็นองค์กรวิจัยอิสระที่ทำงานร่วมกับรัฐบาล ผู้นำทางธุรกิจ และเมืองต่างๆ ทั่วโลก ในการคิดค้นและดำเนินการแก้ไขเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจที่เท่าเทียม ยืดหยุ่น และยั่งยืนมากขึ้นในอนาคต

คุณเลี่ยวใช้ภาษาไทยไม่คล่องนักจึงขอใช้ภาษาอังกฤษในการเสวนาในเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้

อ่านบทความฉบับเต็ม ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน : ‘เลี่ยว ฮอร์น พัธโนทัย’ ถามดังๆ ‘ถ้าไม่ใช่เราแล้วใคร ถ้าไม่ใช่ตอนนี้แล้วเมื่อไหร่’ ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify