ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast Sustainability ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน“วิรไท สันติประภพ”ชี้ sustainability ไม่ใช่แค่ติ๊กถูก

ThaiPublica Podcast Sustainability ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน“วิรไท สันติประภพ”ชี้ sustainability ไม่ใช่แค่ติ๊กถูก

11 กันยายน 2022


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักข่าวไทยพับลิก้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนา ThaiPublica Forum 2022 : “ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระครบรอบก้าวสู่ปีที่ 12 ของสำนักข่าวไทยพับลิก้า ที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรสื่อเพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืน

ThaiPublica Forum 2022 หรือเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นต่อยอดมุมมอง เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน

โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ โรคระบาด ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการเมืองโลก ยากมากที่เราจะรับมือได้เพียงลำพัง เราจึงต้องก้าวร่วมกัน

ประเทศไทยได้ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 6 ปี บางเป้าหมายยังห่างไกลความสำเร็จ

โจทย์สำคัญ คือจะทำอย่างไรให้เราก้าวร่วมกันได้ และเป็นก้าวที่ยั่งยืน ทำให้ประเทศไทย บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Sustainable Development Goals หรือ SDGs ในปี 2030 ของสหประชาชาติร่วมกัน

พบคำตอบจาก“ดร.วิรไท สันติประภพ” ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการ “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์” และ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนที่ 20 ที่กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในเวทีปัญญาสาธารณะครั้งนี้

อ่านบทความฉบับเต็ม ก้าวร่วมกัน…สู่ก้าวที่ยั่งยืน : “วิรไท สันติประภพ” ชี้สิ่งที่ต้องทำคือ ‘sustainability in substance’ ไม่ใช่แค่ติ๊กถูก ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify