ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังผลวาระ 8 ปี นายกฯ 30 ก.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังผลวาระ 8 ปี นายกฯ 30 ก.ย.นี้

14 กันยายน 2022


ศาลรัฐธรรมนูญ ยุติการไต่สวนคดี “วาระ 8 ปี ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นัดฟังคำวินิจฉัย 30 ก.ย.นี้ เวลา 15.00 น.

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้เผยแพร่เอกสารแถลงข่าวกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 17/2565)

โดยผลการพิจารณาวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า “คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

  • เปิดมติศาล รธน. 5 ต่อ 4 สั่งพลเอกประยุทธ์ หยุดปฎิบัติหน้าที่นายกฯ
  • วิเคราะห์ 3 ทางเลือก 8 ปี นายกรัฐมนตรี “ประยุทธ์ จันทร์โอชา”