ThaiPublica > Sustainability > ESG-driven Society > Thaipublica Podcast : สังคมฉุกคิดด้วย ‘ESG’ “ปุณยวีร์ จันทรขจร” มอง ESG เป็น “Choice-Gimmick” ที่ยังมีคำถาม!!!

Thaipublica Podcast : สังคมฉุกคิดด้วย ‘ESG’ “ปุณยวีร์ จันทรขจร” มอง ESG เป็น “Choice-Gimmick” ที่ยังมีคำถาม!!!

30 สิงหาคม 2022


    ซี่รี่ส์ข่าว สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” (Building “ESG-driven Society”) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน : สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม(Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Governance) เกิดการรับรู้และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนตลาดทุนและประเทศไทยที่ยั่งยืน

ทุกยุคทุกสมัยมักจะมีนักลงทุนแถวหน้าถือกำเนิดขึ้นผ่านกลยุทธ์และปรัชญาการลงทุนในรูปแบบที่แตกต่างกัน จนกลายเป็นสไตล์การลงทุนของตนเองที่มีนักลงทุนรายอื่นๆตามรอย

“ปุณยวีร์ จันทรขจร” หรือ “โค้ชเป๊ก” วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดัง จัดเป็นนักลงทุนแถวหน้าในตลาดหุ้นไทย ที่สร้างความสำเร็จให้กับตัวเองด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ โมเมนตั้ม ที่เห็นผลได้จริง

ในโลกการลงทุนปัจจุบันมีแนวคิด รูปแบบการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย โดยหนึ่งในแนวคิดการลงทุนนั้นคือ การลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม Environment สังคม Social และบรรษัทภิบาล Governance ด้วยเชื่อกันว่า การลงทุนยั่งยืนจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาวเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่นๆ

“ปุณยวีร์ จันทรขจร” มีความเห็นอย่างไรต่อการลงทุน ESG หรือ ESG Investing รายการ สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” จะพาคุณผู้ฟัง ไปติดตามมุมมอง แนวคิด ต่อการลงทุนด้วยหลัก ESG ของ “ปุณยวีร์ จันทรขจร” “โค้ชเป๊ก” ที่มีประสบการณ์การลงทุนมากว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็น CEO & Co-Founder( แห่ง Data-Driven ให้บริการซอฟต์แวร์ในการช่วยหาหุ้นและเก็งกำไร ที่ตอบโจทย์นักลงทุนรายย่อยโดยตรงและยังคงเป็นนักลงทุนที่ active ในตลาดหุ้นไทย

อ่านฉบับเต็ม “ปุณยวีร์ จันทรขจร” นักลงทุนแถวหน้ามอง ESG เป็น “Choice-Gimmick” ที่ยังมีคำถาม!!!ในซีรีส์ สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

อย่าลืมกดติดตามที่ช่องทางไทยพับลิก้า

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify