ThaiPublica > Sustainability > ESG-driven Society > Thaipublica Podcast : สังคมฉุกคิดด้วย ‘ESG’…บลจ.กรุงศรี แนะทยอยเก็บหุ้น ESG สร้างความมั่งคั่ง มั่นคง ระยะยาว

Thaipublica Podcast : สังคมฉุกคิดด้วย ‘ESG’…บลจ.กรุงศรี แนะทยอยเก็บหุ้น ESG สร้างความมั่งคั่ง มั่นคง ระยะยาว

30 มิถุนายน 2022


    ซี่รี่ส์ข่าว สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” (Building “ESG-driven Society”) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน : สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม(Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Governance) เกิดการรับรู้และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนตลาดทุนและประเทศไทยที่ยั่งยืน

ESG มาจาก คำว่า Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) คือ โอกาสการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนในโลกปัจจุบัน

สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.)กรุงศรี จำกัด การลงทุนที่ยั่งยืนต้องส่งเสริมให้บริษัทที่เข้าลงทุนได้มีการดำเนินการในลักษณะที่มีธรรมาภิบาลที่ดี เพราะธรรมาภิบาลที่ดีนำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น และเป็นการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

จากการให้สัมภาษณ์ของคุณวิพุธ เอื้ออานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน และคุณจาตุรันต์ สอนไว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ บลจ.กรุงศรี

สัมภาษณ์โดยบุญลาภ ภูสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร และ เสาวรส รณเกียรติ ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

อ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์บลจ.กรุงศรี แนะทะยอยลงทุนหุ้น ESG สร้างความมั่งคั่ง มั่นคง ระยะยาว ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนตัดสินใจลงทุน

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify