ThaiPublica > เกาะกระแส > ดร.เศรษฐพุฒิระบุ “ธปท.” ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยแรง

ดร.เศรษฐพุฒิระบุ “ธปท.” ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยแรง

11 สิงหาคม 2022


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์CNBC ถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที่ 10 สิงหาคม มีมติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.50 เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี

ดร.เศรษฐพุฒิ กล่าวว่า ธปท.ไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยสูง การขึ้นดอกเบี้ยจึงต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว มีความต่อเนื่อง

“ธปท.เห็นว่าไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูง และที่ผ่านมาได้มีการสื่อสารถึงสาธารณะว่า จะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธปท. เนื่องจาก Balance of Risk การชั่งความเสี่ยงเปลี่ยนไป และเพื่อให้เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวชัดเจนนี้มีความต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มจะดีกว่าที่ประมาณการไว้ เป็นผลจากความต้องการในประเทศที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว”

นอกจากนี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้ากว่าประเทศอื่น GDP ยังไม่กลับมาที่ระดับก่อนโควิด และอยู่ในวัฏจักรเศรษฐกิจที่แตกต่างกับประเทศที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นสูง การปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปจึงมีความเหมาะสม

  • กนง.ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกหลังจากตรึงไว้ที่ 0.50% กว่า 2 ปี
  • ดร.เศรษฐพุฒิกล่าวต่อว่า แม้เงินเฟ้อจะยังคงอยู๋ในระดับสูง โดยตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปล่าสุดเพิ่มขึ้น 7.6% แต่ไม่มีสัญญานแรงกดดันเงินเฟ้อ เพราะเกิดจากปัจจัยด้านอุปทาน จึงคาดการณ์ว่าจะแตะระดับสูงสุดในไตรมาสสาม และอ่อนตัวลงในไตรมาสสี่ คาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 3% ในปีหน้า ตลอดจนโอกาสที่จะเกิด wage price spiral ต่ำ

    ดร.เศรษฐพุฒิกล่าวอีกว่า โอกาสที่จะเกิดภาวะ stagflation ในไทยต่ำ เพราะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชัดเจนและค่อนข้างแข็งแกร่ง ปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว โดยก่อนโควิดประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 40 ล้านคน ในปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพียง 400,000 คน ปีนี้ประมาณการณ์ไว้ที่ 6 ล้านคน แต่ก็มีโอกาสที่จะสูงถึง 8 ล้านคน ซึ่งเป็นฐานการฟื้นตัวของ GDP ที่ยังไม่หักเงินเฟ้อ