ThaiPublica > Sustainability > ESG-driven Society > Thaipublica Podcast สังคมฉุกคิดด้วย…ESG โรดแมป ESG “บลจ.ยูโอบี” active investor สกรีนการลงทุนให้ครบทุกมิติ

Thaipublica Podcast สังคมฉุกคิดด้วย…ESG โรดแมป ESG “บลจ.ยูโอบี” active investor สกรีนการลงทุนให้ครบทุกมิติ

25 พฤษภาคม 2022


    ซี่รี่ส์ข่าว สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” (Building “ESG-driven Society”) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืน : สร้างสังคมฉุกคิดด้วย “ESG” จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน โดยความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักลงทุน ผู้ระดมทุน และผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม(Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี(Governance) เกิดการรับรู้และนำไปสู่การลงมือปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนตลาดทุนและประเทศไทยที่ยั่งยืน

แม้การลงทุนที่มุ่งสู่ความยั่งยืน หรือ ESG : Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ Governance (ธรรมาภิบาล) จะเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย แต่มุมมองเกี่ยวกับการลงทุนด้าน ESG สำหรับบริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) แต่ละแห่งก็มีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน

สำหรับ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีบริษัทแม่ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็น Global Player และเป็นกลุ่มบริษัทแรกที่ลงนามใน UN-PRI(ยูเอ็น-พีอาร์ไอ)หรือ UN- Principles for Responsible Investment

นอกจากจะการมองการลงทุนด้วย ESG ในหลากหลายมิติแล้ว ยังนำ ESG เข้ามาอยู่ในกระบวนการจัดสรรการลงทุนอย่างแท้จริงอีกด้วย

มาติดตาม การเติม ESG ให้ครบทุกมิติการลงทุน ของบลจ.ยูโอบี จากการให้สัมภาษณ์ของ คุณเจิดพันธุ์ นิธยายน กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงาน คุณกุลฉัตร จันทวิมล รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ และคุณสิริอนงค์ ปิยสันติวงศ์ ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก

สัมภาษณ์โดยจิระประภา กุลโชติ บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

อ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์ ในหัวข้อ โรดแมป ESG “บลจ.ยูโอบี” active investor สกรีนการลงทุนให้ครบทุกมิติ ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ก่อนตัดสินใจลงทุน

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify