ThaiPublica > Native Ad > เอ็กโก กรุ๊ป ยึดกรอบ ESG มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รุกธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน

เอ็กโก กรุ๊ป ยึดกรอบ ESG มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รุกธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน

17 มิถุนายน 2022


นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป

เอ็กโก กรุ๊ป ขับเคลื่อนตามทิศทางพลังงานโลก มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รุกธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ขับเคลื่อนการดำเนินงานบนพื้นฐานความมั่นคงและสอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลก ด้วยเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมต่อยอดธุรกิจผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคตจากเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ควบคู่การยึดมั่นในกรอบความยั่งยืน ESG เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานโลกอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัย 5 ด้าน หรือ 4D+1E ได้แก่ Decarbonization, Digitalization, Decentralization, Deregulation และ Electrification ซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสของธุรกิจในภาคพลังงาน

เอ็กโก กรุ๊ป จึงเร่งปรับตัวในทุกด้านให้พร้อมตอบสนองและสร้างโอกาสจากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว โดยเฉพาะจากเทรนด์โลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการกำหนดเป้าหมายระยาว คือ การมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2593 รวมถึงการกำหนดเป้าหมายระยะกลาง ในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30% และการลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) 10% ภายในปี 2573 ภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ว่า “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth”

ในด้านธุรกิจ เอ็กโก กรุ๊ป เติบโตอย่างมั่นคงตลอด 30 ปี จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่รายแรกของไทย สู่การเป็นผู้ดำเนินธุรกิจพลังงานครบวงจรชั้นนำ โดยขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนผ่านกลยุทธ์ “EGCO” ได้แก่ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่ทั้งพลังงานดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวียน (Enhance existing business) การสร้างความเติบโตและแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง (Grow and seek for energy-related business) การดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Corporate Governance Consistency) และการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน (Operational Excellence)

บริษัทมุ่งลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจกลางน้ำและเป็นรากฐานความมั่นคงของเอ็กโก กรุ๊ป พิสูจน์จากพอร์ตโฟลิโอโรงไฟฟ้า 30 แห่ง ใน 8 ประเทศ กำลังผลิตรวม 5,959 เมกะวัตต์ ที่มีผลประกอบการแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเอ็กโก กรุ๊ป ยังคงแสวงหาโอกาสในธุรกิจพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงเล็งเห็นศักยภาพของไฮโดรเจนที่จะเป็นเชื้อเพลิงหลักในอนาคตและจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานโลกเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ จึงร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญศึกษาการลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจนในรูปแบบต่างๆ เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ในอนาคต


ขณะเดียวกันบริษัทขยายสู่กลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำ เช่น โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ตลอดจนยังได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย และต่อยอดสู่กลุ่มธุรกิจปลายน้ำ เช่น การลงทุนใน “อินโนพาวเวอร์” บริษัทด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม และ “เพียร์ พาวเวอร์” บริษัทเทคโนโลยีด้านการเงิน

“เอ็กโก กรุ๊ป เติบโตอย่างแข็งแกร่งตลอดเส้นทางการดำเนินงานกว่า 30 ปี และยังคงมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสการลงทุนที่สอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลก เพื่อสร้างผลตอบที่ดี สม่ำเสมอ และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการดำเนินงานตามกรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน สังคม ภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกพื้นที่ที่ดำเนินกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านและยั่งยืน” นายเทพรัตน์กล่าว