ThaiPublica > เกาะกระแส > “สรรพากร” เร่งเกณฑ์เก็บภาษี “คริปโทเคอร์เรนซี” ม.ค.นี้

“สรรพากร” เร่งเกณฑ์เก็บภาษี “คริปโทเคอร์เรนซี” ม.ค.นี้

10 มกราคม 2022


ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร

สรรพากรหารือ ธปท.-กลต.-เอกชน เร่งกำหนดหลักเกณฑ์เก็บภาษีกำไรจากการขาย-ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ “คริปโทเคอร์เรนซี” ภายในเดือน ม.ค.นี้

หลังจากที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้กรมสรรพากร เร่งสร้างความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์การคิดคำนวนภาษีกำไรจากการขาย หรือ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ “คริปโทเคอร์เรนซี” ให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศอธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กรมสรรพากรกำลังเร่งหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เป็นต้น รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่ดำเนินการในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำมากำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการเก็บภาษีกำไรการจากขาย หรือ การลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนและบริบทในปัจจุบัน โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และทุกฝ่ายเป็นสำคัญ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565

ดร.เอกนิติ กล่าวต่อว่า ในช่วงปีที่ผ่านมา การลงทุน และการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ “คริปโทเคอร์เรนซี” ของประเทศไทย มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ ทั้งสำหรับผู้เสียภาษีและกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ได้มีการศึกษาและประมวลผลต่างๆ มาโดยตลอด แต่ต้องยอมรับว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งทางกรมสรรพากรกำลังเร่งดำเนินการ เพื่อหาความชัดเจนในเรื่องนี้ อย่างไรก็ดีกรมสรรพากรยังคงยึดแนวทางของการถือเอาผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer – Centric) จึงพร้อมที่จะหาแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องจากการถือครอง หรือ ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการลงทุน และสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางการเงินของประเทศต่อไป