ThaiPublica > เกาะกระแส > SEAC พร้อมอัพสกิลสร้าง “โอกาส” คนไทย ด้วยชุดทักษะระดับโลกเสริมภูมิคุ้มกันใหม่ๆ

SEAC พร้อมอัพสกิลสร้าง “โอกาส” คนไทย ด้วยชุดทักษะระดับโลกเสริมภูมิคุ้มกันใหม่ๆ

17 มกราคม 2022


(ซ้ายไปขวา) พิธีกร, นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (ซีแอ็ค), นางสาวนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Product Director, YourNextU by SEAC, นายบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Product Director, SEAC

SEAC เผยความท้าทายตลอด 30 ปี อัพสกิล-รีสกิลให้คนไทยกว่า 1.5 ล้านคนทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดยอดสมาชิก YourNextU by SEAC กว่า 40,000 ราย กับอีก 615 องค์กรที่เข้าร่วม ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้กับคนไทยในหลากหลายกลุ่มอีก 1 ล้านในระยะเวลา 3 ปีด้วยหลักสูตรระดับโลก

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (ซีแอ็ค) กล่าวถึงความท้าทายในปีที่ผ่านมาว่า ความท้าทายคือการสร้างองค์ความรู้ให้กับสังคมไทย เนื่องจากการพัฒนาทักษะคือสิ่งสำคัญที่ SEAC จะเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่ผลักดันและช่วยเหลือให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรและคน ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ สู่องค์กรชั้นนำขนาดใหญ่

นางอริญญา กล่าวว่า SEAC ได้นำหลักสูตร เครื่องมือและนวัตกรรม ตลอดจนผสานการเรียนรู้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เรียกว่า Truly-EdTech เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การเข้าไปช่วยพลิกโฉมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนด้วยหลักสูตรกว่า 200 หลักสูตรผ่านการยกระดับศักยภาพผู้นำและบุคลากรในองค์กร รวมถึงช่วยอัพสกิลรีสกิลทักษะการสอนให้กับครูอาจารย์กว่า 1,000 คน ตลอดจนร่วมสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษาทุพพลภาพกว่า 30 คนผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม พร้อมทั้งทำโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการจังหวัดสระบุรีกว่า 50 คนผ่านโครงการ Hi-Pro Saraburi 4.0 เป็นต้น

โดยตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา SEAC ได้ช่วยเหลือคนจำนวน 1.5 ล้านคนทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการช่วยเหลือรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในบางพื้นที่ ตลอดจนนำแนวคิด Design Thinking เข้าไปช่วยเหลือปลัดอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ทำให้ได้รับรางวัลการบริหารจัดการคุณภาพ 4.0 ส่วนระดับองค์กร

ทั้งนี้ SEAC ได้สร้างสรรค์หลักสูตรการเรียนรู้ที่ทันต่อยุคสมัยให้กับคนไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยังเป็นเพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ได้ลิขสิทธิ์นำหลักสูตรชั้นนำจากพาร์ทเนอร์สถาบันการเรียนรู้ชั้นนำระดับโลกเข้ามาสอนอย่างเป็นทางการ อาทิ

 • หลักสูตรวิธีคิดเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่น Outward Mindset จาก The Arbinger Institute
 • หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) จาก The Ken Blanchard Companies

นางอริญญาให้ข้อมูลว่า  สำหรับ YourNextU by SEAC ปัจจุบันมียอดสมาชิกกว่า 40,000 ราย และมีกว่า 615 องค์กรที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทรานฟอร์มตนเองและธุรกิจเพื่อก้าวสู่โลกอนาคต ผ่านหลักสูตรการพัฒนาบริหารทีม (E3s Leader Series – Engage Empower Execute) การพัฒนาภาวะผู้นำแบบ Agile Leader และหลักสูตรพัฒนาทักษะอื่นๆ ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ที่จำเป็นต่อโลกทำงานปัจจุบันและในอนาคต

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC

นางอริญญากล่าวต่อว่า ในปี 2565 SEAC ยังตอกย้ำวิสัยทัศน์ Empower Lives Through Learning โดยตั้งเป้าช่วยเหลือคนไทยเพิ่มอีก 1 ล้านคนภายในปี 2567 ผ่านส่วนผสมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนไทยที่สุดในยุคนี้ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่

 1. Global Content เนื้อหาคุณภาพและนำไปใช้ได้จริงจากสถาบันชั้นนำระดับโลก
 2. Design การออกแบบประสบการณ์และหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้เรียนและองค์กรธุรกิจบนบริบทของสังคมไทย
 3. Technology เทคโนโลยีที่ทำให้การมีส่วนร่วมในหลักสูตรเป็นเรื่องง่าย ทำให้ผู้เรียนสนุก อยากเรียนและเรียนได้อย่างต่อเนื่อง
 4. Experienced Trainers ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้อย่างมีพลัง
 5. Learning Community สังคมแห่งการเรียนรู้ที่คนหลากหลายความเชี่ยวชาญ ต่างอาชีพ ต่างวัย

“SEAC ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง “โอกาส” และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยมากกว่า 1 ล้านคน ภายใน 3 ปีผ่านการเรียนรู้ ให้สามารถเลือกใช้ชีวิตได้ดีขึ้น เดินต่อไปได้ไกลขึ้น มีอนาคตที่สดใสและสมบูรณ์แบบมากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม ” นางอริญญากล่าว

นางสาวนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Product Director, YourNextU by SEAC กล่าวว่า ปัจจุบัน รูปแบบการทำธุรกิจและทักษะที่จำเป็นในการทำงานในปัจจุบันเปลี่ยนไปเร็วมาก การใช้ชุดความรู้เดิม-แนวทางการทำงานแบบเดิม อาจไม่ได้ผลเหมือนเดิมอีกต่อไป เรามองเห็นช่องว่างและความท้าทายของการพัฒนาชุดทักษะใหม่ๆ ของคนหลายกลุ่ม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่แสวงหาทางเดินและอาชีพที่ใช่ พนักงานที่ต้องการความก้าวหน้าท่ามกลางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็ว เจ้าของกิจการ เพราะทุกชีวิตล้วนอยากให้ตัวเองมีอนาคตที่สดใสมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง คนทำงานยุคใหม่จึงจำเป็นต้องเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ๆ เพื่อให้พร้อมเผชิญโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงสูง

นางสาวนิภัทรายังกล่าวถึง กลุ่มต่างๆ ที่จำเป็นต้องสร้างทักษะความรู้เพิ่มเติม ดังนี้

 • กลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ (Young Generation Students) – เสริมชุดทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเด็กที่ไม่มีสอนในรั้วโรงเรียน เพื่อติดอาวุธให้เด็กไทยเลือดใหม่ (New Generations) มีพื้นฐานทักษะสำคัญและวิธีคิดที่จำเป็น พร้อมรับมือโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
 • กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดแรงงาน (New Generation Workforce) – การผสมผสานทักษะจำเป็นใหม่ๆ ที่ต่อยอดและสร้างโอกาสให้เด็กให้เป็นคนที่มีศักยภาพสูง (High Performance) เพราะเมื่อเด็กกลุ่มนี้ก้าวเข้าตลาดแรงงานจะช่วยผลักดันองค์กรให้เป็น High Performance Organization เลือดใหม่จะช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ วิธีการทำงานใหม่ๆ ในองค์กร
 • กลุ่มคนที่กำลังมองหาการเติบโตในสายอาชีพที่มั่นคง (Career Transitioning Employees) –SEAC ได้คัดสรรหลักสูตรผ่านการเป็นพันธมิตรกับสถาบันชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ SimpliLearn ในการออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับโลกการทำงานปัจจุบัน
 • กลุ่มเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Entrepreneurs & SMEs) – หลักสูตรและคอมมูนิตี้สำหรับผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ที่เน้นการเรียนรู้ต่อยอดประสบการณ์ทางธุรกิจระหว่างเจ้าของกิจการด้วยกัน แนวคิดและหลักสูตรการบริหารธุรกิจ รวมถึงเทคนิคการบริหารคนที่สร้างธุรกิจให้เติบโต ที่ย่อยมาแล้วจากต่างประเทศให้ตรงกับบริบทคนไทย
(ซ้าย) นายบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Product Director, SEAC และ (ขวา) นางสาวนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Product Director, YourNextU by SEAC

นายบุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ Product Director, SEAC กล่าวว่า “ต่อจากนี้ องค์กรทุกขนาดกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการทรานฟอร์มองค์กรแล้ว แต่จะเป็นการทรานฟอร์มในวิธีคิด ทักษะและรูปแบบการทำงานของบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อยกระดับความสุขและประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ให้สามารถเดินหน้าสร้างผลลัพธ์แห่งความสำเร็จขององค์กร

นายบุญชัยยกเหตุผลที่แต่ละกลุ่มคนในองค์กรต้องปรับเพื่อเปลี่ยนให้ทันความเปลี่ยนแปลง ดังนี้

 • กลุ่มคนที่มีความสามารถและมีความสำคัญขององค์กร (Talent) – ปกติแล้วนั้นในหนึ่งองค์กรจะมี Talent เพียงแค่ 10 – 15% เท่านั้นที่ช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ส่วนใหญ่ให้กับธุรกิจ ซึ่งหากองค์กรเร่งความเร็วในการพัฒนาทักษะและผลิตTalent จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงได้ทัน และผลักดันธุรกิจไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก
 • กลุ่มผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Changemaker) – จากการผนึกพันธมิตรกับองค์กรชั้นนำของโลกอย่าง J2N Global และทักษะที่ได้ทำการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้จริง วิ่งไปถึงวิธีคิดของคน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เรื่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงองค์กรนั้นจะไม่สามารถสำเร็จได้เลยหากไม่มีผู้ริเริ่ม การที่องค์กรจะสามารถเพิ่มเรื่องนวัตกรรมได้ต้องอาศัยการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ล้อกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้นำทุกระดับขององค์กร (Leaders at all levels) – การหยอดทักษะพัฒนาให้ผู้นำที่มีลูกน้องทุกระดับขององค์กรมีภาวะผู้นำที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่ง SEAC ทำอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ผ่านการออกแบบหลักสูตรที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว ที่เราได้เป็นตัวแทนเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ร่วมกับสถาบันระดับโลกอย่าง The Ken Blanchard Companies ที่จะช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดการทำน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มาก (Do less get more)
 • ผู้บริหารองค์กรทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชน(Executives) – SEAC อยากช่วยให้ผู้บริหารและกลไก เศรษฐกิจไทยวิ่งไปข้างหน้าได้ในระดับมหภาค ผ่านหลักสูตรที่ถูกคัดเลือก เลือกสรรและออกแบบที่ทำร่วมกันกับสถาบันชั้นนำระดับโลก อาทิ Michigan’s Ross School of Business, Stanford Center for Professional Development และ IMD เป็นต้น