ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ศบค.ยกระดับพื้นที่สีส้ม 69 จว. เลื่อนเปิดผับบาร์-ระงับเดินทางเข้าประเทศ

ศบค.ยกระดับพื้นที่สีส้ม 69 จว. เลื่อนเปิดผับบาร์-ระงับเดินทางเข้าประเทศ

7 มกราคม 2022


นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก

มติ ศบค.ยกระดับพื้นที่สีส้มทั่วประเทศ ยกเว้น 8 จว.นำร่องท่องเที่ยว-เลื่อนเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์-ระงับ “Test and Go” สกัด “โอมิครอน”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1/2565 ภายหลังการประชุมได้มอบหมายให้นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.แถลงผลการประชุม โดยในวันนี้ที่ประชุมศบค.มีมติดังนี้

1.เห็นชอบปรับระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิดฯทั่วประเทศ จากเดิม 39 จังหวัด เพิ่มเป็น 69 จังหวัด หรือปรับจากสีเหลืองเป็นสีส้ม แต่ให้คงพื้นที่สีฟ้า 8 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, ชลบุรี และกาญจนบุรี เอาไว้เหมือนเดิม โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

รวมทั้งขยายเวลาทำงานที่บ้าน หรือ Work Form Home ออกไปอีกถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ส่วนสถานบริการ สถานบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ ศบค.มีมติให้เลื่อนการเปิดให้บริการออกไปไม่มีกำหนด แต่ให้ปรับรูปแบบการให้บริการไปเป็นร้านอาหารได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ กทม. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 สำหรับร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่สีส้มนั้น ยังไม่อนุญาตให้จำหน่ายสุราในร้านอาหาร ส่วนร้านอาหารที่อยู่ในพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) อนุญาตให้จำหน่ายสุราในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. แต่จะต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 PLUS เท่านั้น

2. มอบหมายให้ ศปก.ศบค.,ศปม.,ศบค.มท.,ศปก,สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ และกำกับติดตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ กทม. ตรวจประเมินสถานบริการ ร้านอาหาร หากไม่ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3. เห็นชอบให้มีการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด- 19 สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรดังนี้

  • ยกเลิก การกำหนดกลุ่มประเทศประเทศเสี่ยง 8 ประเทศในทวีปแอฟริกาให้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้เหมือนประเทศอื่นๆ จากเดิมไม่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
  • มีมติให้เพิ่มพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox) อีก 3 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นไปที่เกาะสมุย, เกาะพะงัน, เกาะเต่า, จังหวัดพังงาทั้งจังหวัด และจังหวัดกระบี่ทั้งจังหวัด จากเดิมให้ดำเนินการได้เฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต
  • ส่วนการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวระยะที่ 3 เพิ่มอีก 5 จังหวัด อันได้แก่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ,อำเภอเมืองและอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว, อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร, อำเภอเมืองและอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม ให้เลื่อนออกไปก่อน รอประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
  • ระงับการลงทะเบียนประเภท Test and Go ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการประเมินสถานการณ์และพิจารณาอีกครั้ง
  • ระงับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในรูปแบบ Test and Go สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติแล้วและกำลังจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยภายหลังวันที่ 15 มกราคม 2565