ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เอสจี แคปปิตอล ผนึกซิงเกอร์ สานฝันเด็กไทย บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการเรียน-เครื่องกรองน้ำ

เอสจี แคปปิตอล ผนึกซิงเกอร์ สานฝันเด็กไทย บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการเรียน-เครื่องกรองน้ำ

8 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)

เอสจี แคปปิตอล ผสานพลังกับซิงเกอร์ ประเทศไทย เดินหน้าโครงการเพื่อตอบแทนสังคมภายใต้โครงการ “สานฝันเด็กไทย” พันธกิจคืนประโยชน์สู่สังคม มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาฝีมือแรงงานเยาวชนอนาคตชาติ นำร่องบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ซิงเกอร์ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเสนา เป็นสื่อการสอนด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ ผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ให้กับสถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในโรงเรียนชนบท ตั้งวางเป้าหมายการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและมอบเครื่องกรองน้ำดื่มเพิ่มอีก 200 เครื่อง สำหรับโรงเรียนตามชนบท 20 โรงเรียนภายในปี 2565

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ในเครือซิงเกอร์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า เอสจี แคปปิตอล และซิงเกอร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล จึงได้จัดทำโครงการ “สานฝันเด็กไทย” โดยแบ่งการบริจาคเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ซิงเกอร์ ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเสนา เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ ผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ให้กับสถานศึกษาในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อตอบแทนสังคม พร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสังคมและชุมชน โดยนำร่องบริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ซิงเกอร์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับวิทยาลัยการอาชีพเสนา เป็นสื่อการเรียนการสอนด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 รายการ ได้แก่ เครื่องซักผ้ารุ่น SAW-9105Z, SAW-9105ZV และ SAW-990Z จำนวน 3 เครื่อง ตู้แช่ฝาทึบรุ่น TCF-95 และ SGCF-0715 จำนวน 2 เครื่อง ตู้ขายสินค้าแบบกล่องชนิดหยอดเหรียญรุ่น MR-CONDOM1 และตู้จำหน่ายสินค้าแบบกล่องหยอดเหรียญรุ่น PBVM-AC1 จำนวน 10 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 77,300 บาท

นอกจากนี้ ได้สนับสนุนเครื่องกรองน้ำซิงเกอร์ รุ่นสะอาด RO-01 จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า149,000 บาท ผ่านโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” ให้กับสถานศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จากการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาด มีมาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในโรงเรียนชนบท ซึ่ง“เครื่องกรองน้ำ” ช่วยขจัดสารเคมี โลหะหนัก สารปนเปื้อนต่าง ๆ เชื้อโรค พยาธิ และกรวดหินที่ปนมากับน้ำ จึงทำให้ได้น้ำดื่มสะอาดและดีต่อสุขอนามัย

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในเครือซิงเกอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อภาระกิจช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจสำคัญในการยกระดับสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนซึ่งจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตเข้มแข็งในอนาคตโดยเฉพาะการ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีและการยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานและการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนเพื่อลดช่องวางและความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีแผนสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดเพิ่มอีก 200 เครื่องสำหรับ 20 โรงเรียนที่ห่างไกล ภายในปี 2565

นายประยุทธ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเสนา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัย ทำให้มีสื่อการสอนสำหรับนักศึกษาได้ทั่วถึงมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยในพื้นที่ชนบทให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติกับผลิตภัณฑ์จริงมากขึ้น สำหรับโครงการบริจาคเครื่องกรองน้ำ นับเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำดื่มสะอาดในสถานการศึกษา ที่การขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดยังคงเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนหรือสถาบันที่ตั้งอยู่ในชนบท