ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สกพอ. จับมือ “USABC” ดึงนักธุรกิจสหรัฐฯ ลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC

สกพอ. จับมือ “USABC” ดึงนักธุรกิจสหรัฐฯ ลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC

1 ธันวาคม 2021


ประชาสัมพันธ์

สกพอ. จับมือ “USABC” เชิญชวนนักธุรกิจสหรัฐฯ 27 บริษัท ลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สกพอ.เข้าประชุม USABC 2021 Senior Executives Business Mission to Thailand ร่วมกับคณะผู้บริหารจากสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (US – ASEAN Business Council : USABC) นำโดย เอกอัครราชทูต Michael Michalak รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาคของ USABC และคณะนักธุรกิจบริษัทชั้นนำของสหรัฐอเมริกาที่เป็นสมาชิก USABC ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนสำคัญในอุตสาหกรรมเป้าหมายของอีอีซี เข้าร่วมประชุมกว่า 27 บริษัท อาทิ Amazon ,Bayer , Chevron , Citi, Cisco, Dow, GE, Seagate และ Tesla เป็นต้น ณ โรงแรมเดอะเซนต์รีจิส กรุงเทพ และในรูปแบบประชุมทางไกล เพื่อเสริมความร่วมมือการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี

โดยการประชุม ฯ ครั้งนี้ สกพอ. ได้นำเสนอถึง ภาพรวมความก้าวหน้าของโครงการอีอีซี การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการครบทั้ง 4 โครงการหลัก แนวทางส่งเสริมการลงทุนที่พร้อมรองรับนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายจากภาคเอกชนสหรัฐ ฯ รวมทั้งได้ร่วมกันหารือถึงโอกาสและความร่วมมือกับคณะธุรกิจสมาชิก USABC โดยเฉพาะแนวทางการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืนเชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio – Green and Circular Economy) พลังงานสะอาด ดิจิทัล ยานยนต์สมัยใหม่หรือ EV รวมทั้งการแพทย์และสุขภาพ

สำหรับ ภาพรวมการลงทุนของนักลงทุนสหรัฐ ในพื้นที่ อีอีซี พบว่า ภาคเอกชนจากสหรัฐฯ ได้ให้ความสนใจในการลงทุนพื้นที่อีอีซี ตั้งแต่ 2561 – เดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา มีกิจการทีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นการลงทุนจากต่างประเทศสูงเป็นลำดับที่ 5 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์