ThaiPublica > เกาะกระแส > PTTEP เตรียมเพิ่มกำลังผลิตก๊าซจากแหล่งบงกช ชดเชยแหล่งเอราวัณไม่พร้อม

PTTEP เตรียมเพิ่มกำลังผลิตก๊าซจากแหล่งบงกช ชดเชยแหล่งเอราวัณไม่พร้อม

10 พฤศจิกายน 2021


PTTEP เตรียมแผนเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซจากแหล่งบงกชวันละ 125 – 250 ล้านลูกบาศก์ฟุต รองรับความต้องการใช้พลังงานในประเทศ ระหว่างที่แหล่งเอราวัณยังไม่พร้อม เนื่องจากติดปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่เตรียมการผลิตล่วงหน้าได้

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ “ปตท.สผ.” กล่าวว่า หลังจากที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน และ ปตท.สผ. ในฐานะผู้ดำเนินการสัมปทานบงกชปัจจุบัน ได้ลงนามในข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้งในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช (Asset Transfer Agreement หรือ ATA) ไปเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นั้น ปตท.สผ.จะดำเนินการส่งมอบสิ่งติดตั้งต่าง ๆ ประกอบด้วย แท่นอุปกรณ์การผลิตต่าง ๆ และแท่นที่พักอาศัย รวม 9 แท่น แท่นหลุมผลิต 56 แท่น และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตก๊าซฯ เช่น เรือเก็บน้ำมัน ให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ณ วันสัมปทานหมดอายุ เพื่อนำสิ่งติดตั้งไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G2/61 ต่อไป ส่วนแท่นหลุมผลิตในโครงการบงกชที่รัฐไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ มีจำนวนทั้งหมด 4 แท่น รวมถึง ท่อส่งก๊าซฯ ซึ่งเชื่อมกับแท่นดังกล่าว ปตท.สผ. จะดำเนินการรื้อถอนตามขั้นตอนต่อไป

นายมนตรี กล่าวว่า การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้ ปตท.สผ.สามารถวางแผนการส่งมอบสิ่งติดตั้ง รวมถึงวางแผนการพัฒนาแหล่งบงกช และบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดอายุลง ไปสู่สัญญาแบ่งปันผลผลิตที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศ

ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างเจาะหลุมผลิตในแหล่งบงกชเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ 125 – 250 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในช่วงเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2566 ส่งผลให้แหล่งบงกชสามารถรักษาระดับการผลิตก๊าซฯได้ที่ 870 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตลอดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ช่วยรองรับความต้องการใช้พลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระหว่างที่แหล่งเอราวัณภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G1/61 ยังไม่พร้อมผลิตก๊าซฯ ในอัตรา 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันได้ทันที เมื่อสัมปทานหมดอายุ เนื่องจาก ปตท.สผ.ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้รับสัมปทานปัจจุบันให้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการล่วงหน้าในแปลง G1/61 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน นายมนตรี กล่าว

อนึ่ง สัญญาสัมปทานแหล่งบงกช ประกอบด้วยแปลงสำรวจหมายเลข B15 , B16 และ B17 สำหรับ แปลง B15 จะหมดอายุในวันที่ 23 เมษายน 2565 โดยจะเข้าสู่สัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G2/61 ในวันที่ 24 เมษายน 2565 ส่วน แปลง B16 และแปลง B17 จะหมดอายุในวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยจะเข้าสู่สัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G2/61 ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ส่วนสัญญาสัมปทานแหล่งเอราวัณ จะหมดอายุในวันที่ 23 เมษายน 2565 โดยจะเข้าสู่สัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง G1/61 ในวันที่ 24 เมษายน 2565

  • ปตท.สผ. เผยไม่สามารถเข้าพื้นที่เอราวัณได้ หวั่นส่งผลกระทบความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติ
  • PTTEP แจงรื้อถอนแท่นขุดเจาะ จาก “สัมปทาน” สู่ “PSC” ยืดเยื้อหวั่นกระทบการผลิตก๊าซปีหน้า