ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > BKI มอบสินไหมประกันภัย PA 1 st VIP กว่า 3 ล้านบาท

BKI มอบสินไหมประกันภัย PA 1 st VIP กว่า 3 ล้านบาท

23 พฤศจิกายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

BKI มอบสินไหมประกันภัย PA 1st VIP กว่า 3 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย นายพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1 st VIP ซึ่งขายผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เป็นจำนวนเงินรวม 3,120,000 บาท(สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางสาวเบญจมาศ หวานคง(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุตรสาวของนายสมศักดิ์ หวานคง ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่รถยนต์ โดยมีนางสาวปิยพร แดงเพ็ง (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาปัตตานี ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564