ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > BKI ยืนยันเร่งจ่ายเคลมโควิดให้ลูกค้าทุกรายโดยเร็ว 55,000 เคลมอนุมัติแล้วกว่า 2,300 ล้านบาท

BKI ยืนยันเร่งจ่ายเคลมโควิดให้ลูกค้าทุกรายโดยเร็ว 55,000 เคลมอนุมัติแล้วกว่า 2,300 ล้านบาท

14 กันยายน 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงสถานการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิดให้แก่ลูกค้าในปัจจุบันว่า บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจจากกรณีลูกค้าได้รับความเดือดร้อนจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยขอยืนยันว่าลูกค้าที่ทำประกันภัยโควิดกับกรุงเทพประกันภัยทุกแผน และได้มีการส่งเอกสารการแจ้งเคลมค่าสินไหมทดแทนมาทางช่องทางต่างๆ แล้วนั้น ทั้งกรณีตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด (หมวดเจอ จ่าย จบ) รวมถึงการเคลมค่าใช้จ่ายหมวดอื่นๆ เช่น การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจหาเชื้อสำหรับคนในครอบครัว และค่าทำความสะอาดสถานที่อยู่อาศัย บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าทุกรายอย่างแน่นอน ภายใต้มาตรการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้

โดยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2564 จนถึงขณะนี้มีลูกค้าที่ได้ยื่นเอกสารเพื่อการแจ้งเคลมค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิดจำนวนกว่า 55,000 เคลม และบริษัทฯ ได้อนุมัติจ่ายเคลมไปแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 2,300 ล้านบาท และด้วยปริมาณการเคลมที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน บริษัทฯ จึงได้มีการปรับระบบการทำงาน โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จากหลายๆ หน่วยงานเพื่อเร่งการดำเนินการทำจ่ายเคลมให้แก่ลูกค้าทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในแต่ละวันที่ผ่านมามีลูกค้าแจ้งเคลมมายังบริษัทฯ ราว 1,500 – 2,000 เคลมต่อวัน จึงอาจทำให้การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าบางรายอาจล่าช้าไปบ้าง บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ ความล่าช้าดังกล่าวอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ลูกค้าส่งเอกสารมาแล้วแต่เอกสารไม่ครบถ้วน รวมถึงกรณีที่ลูกค้าบางรายแจ้งว่าส่งเอกสารทางมาอีเมลแล้วแต่ไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ ซึ่งกรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่าไฟล์เอกสารที่ลูกค้าส่งมามีขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับอีเมลของลูกค้า จึงต้องแจ้งลูกค้าเพื่อให้ส่งข้อมูลและเอกสารมาใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบเอกสารที่ส่งมาบางส่วนเป็นเอกสารที่มีการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเคลมประกันภัย โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมเพื่อดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยขอให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนอย่างแน่นอน และบริษัทฯ ได้มีการสำรองเงินเพื่อรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างเพียงพอ โดยได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเคลมประกันภัยโควิดเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นดังนี้

กรณีการเคลมสินไหมทดแทน หมวด เจอ จ่าย จบ ส่งเอกสารมาได้ที่

กรณีการเคลมสินไหมทดแทนหมวดอื่นๆ ส่งเอกสารมาได้ที่

    -ไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ ฝ่ายสินไหมทดแทน บมจ.กรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120