ThaiPublica > Native Ad > โออาร์ มอบ “tOgetheR Box” 20,000 ชุด ส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกรักษาตัวที่บ้าน/ชุมชน

โออาร์ มอบ “tOgetheR Box” 20,000 ชุด ส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกรักษาตัวที่บ้าน/ชุมชน

24 สิงหาคม 2021


โออาร์ มอบ “tOgetheR Box” 20,000 ชุด ส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน ให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกรักษาตัวที่บ้าน/ชุมชน

ภาวะที่การแพร่ระบาดโควิด-19 รุนแรงมากขึ้น มีผู้ติดเชื้อใหม่กว่า 20,000 ราย/วัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำเชิงรุก ด้วยมาตรการ Bubble and Seal หรือที่ต้องตรวจเร็ว แยกเร็ว รักษาเร็ว เพื่อป้องกันให้คนสีเขียวเป็นสีเขียวตลอดไป ขณะที่กลุ่มสีเหลืองกลับมาเป็นสีเขียวมากที่สุด ขณะที่กลุ่มสีแดงต้องน้อยลงเรื่อยๆ โดยไม่มีผู้เสียชีวิตอีกเลย

ในภาวะสงครามโควิด-19 การสู้เพียงลำพังคงยากที่ชนะศึกครั้งนี้ วันนี้เราได้เห็นภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน จิตอาสามากมาย ที่ร่วมสร้างพลังบวกเพื่อความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพราะวิกฤติโควิดครั้งนี้สร้างผลกระทบในวงกว้าง มีคนตกงาน ขายของไม่ได้ และไม่สามารถถึงระบบสุขภาพที่ดีได้ โอกาสที่จะป้องกันตัวเองจากโควิด-19 ก็ยากลำบากมากขึ้น

เสียงสะท้อนจากทีมมดงานจิตอาสาที่อยู่หน้างานในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด วันนี้คือการจัดส่งยาถึงมือผู้ติดเชื้อช้าเกินไป ทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว ถ้าหากสามารถแจกยา ณ จุดตรวจหาเชื้อได้ รายใดที่ติดเชื้อ สามารถรับยาพื้นฐานในการรักษา ณ จุดนั้นเลย ก่อนที่จะแยกไปกักตัวที่บ้านหรือชุมชน หากทำเช่นนี้ได้การได้รับยาเร็วยิ่งป้องกันไม่ให้อาการผู้ติดเชื้อแย่ลง นั่นคือการทำให้คนสีเขียวเป็นสีเขียวนั่นเอง

จากนโยบายให้ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงสามารถแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation โออาร์ ได้จัดทำ “tOgetheR Box” จำนวน 20,000 ชุด รวมมูลค่า 10 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation ให้ปลอดภัยตลอดช่วงเวลารักษาตัว

กล่อง “tOgetheR Box” เป็นชุดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด- 19 ที่ต้องแยกกักตัว ที่ โออาร์ ได้มอบให้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กรมการแพทย์ รวมไปถึงเพจ “เราต้องรอด” “อีจัน” “โครงการตัวเล็ก ใจใหญ่” และ “หมอแล็บแพนด้า” ฯลฯ เพื่อนำกล่อง tOgetheR Box ไปส่งให้ผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ กล่าวว่า โออาร์ ได้จัด โครงการ ส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน #ORStayStrongTogether โดยมอบความช่วยเหลือให้แก่หน่วยงานและชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง และภายหลังจากที่ภาครัฐมีนโยบายให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง และสามารถให้แยกกักตัวที่บ้านได้ โออาร์ จึงได้จัดทำกล่อง “tOgetheR Box” ซึ่งประกอบไปด้วยปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยาพาราเซตามอล ยาฟ้าทะลายโจร หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งคู่มือการใช้งาน เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดูแลผู้ป่วยที่ต้องแยกกักตัวที่บ้าน

“ที่ผ่านมา โออาร์ ได้ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้โครงการ ส่งกำลังใจ .. สู้ไปด้วยกัน #ORStayStrongTogether ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้กับทั้งหน่วยงานและชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ โออาร์ ตั้งอยู่ การจัดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น พระราม 2 (ขาออก) เป็นจุดฉีดวัคซีน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนไปฉีดวัคซีน การร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัด เป็นต้น รวมทั้งยังได้มอบความช่วยเหลือให้แก่คู่ค้า ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย และพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน” นางสาวจิราพร กล่าว