ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 1 ล้านโดส ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาแล้ว

วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 1 ล้านโดส ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาแล้ว

18 กรกฎาคม 2021


วัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 1 ล้านโดส น้ำหนักรวม 45.5 ตัน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาถึงไทยวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ร่วมกับ ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 1 ล้านโดส น้ำหนักรวม 45.5 ตัน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มายังประเทศไทย จำนวน 2 เที่ยวบิน โดยมาถึงกรุงเทพฯ ที่อาคารขนถ่ายสินค้า การบินไทย เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่

  • เที่ยวบินพิเศษขนส่งวัคซีน เที่ยวบินที่ ทีจี 8669 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 05.28 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 09.04 น.
  • เที่ยวบินขนส่งสินค้า (Cargo) เที่ยวบินที่ ทีจี 675 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300ER ออกเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.35 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 10.17 น.

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างครบวงจร โดยได้จัดเตรียมเครื่องบินลำตัวกว้าง สำหรับขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงอุปกรณ์บริการภาคพื้นเพื่อสนับสนุนเที่ยวบินขนส่งวัคซีน และพื้นที่คลังสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่ ที่มีความสะดวกในการส่งมอบวัคซีน โดยบุคลากรยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการขนส่งและดูแลผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ และได้รับการรับรองมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practice) ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

ทั้งนี้ การบินไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 มายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และพร้อมขนส่งวัคซีนล็อตต่อๆไป เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้