ThaiPublica > เกาะกระแส > ‘โรจนะ’ จับมือ EVLOMO ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ 8 กิกะวัตต์ มูลค่า 3.3 หมื่นล้านในพื้นที่อีอีซี

‘โรจนะ’ จับมือ EVLOMO ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ 8 กิกะวัตต์ มูลค่า 3.3 หมื่นล้านในพื้นที่อีอีซี

23 เมษายน 2021


‘โรจนะ’ จับมือ EVLOMO ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม 8 GWH ในอีอีซี มูลค่า 3.3 หมื่นล้าน รองรับรถไฟฟ้า 150,000 คัน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างบริษัท EVLOMO บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา กับบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ได้ตกลงที่จะร่วมทุนกันจัดตั้งกิจการร่วมค้า เพื่อดำเนินโครงการผลิตแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้า (Battery Cell production) ขนาดการผลิต 8 กิกะวัตต์ (GWh) หรือ 8,000 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นระดับที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนสูงถึง 1.06 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 33,000 ล้านบาท สามารถรองรับรถ EV ได้ 150,000 คัน โดยโครงการนี้จะตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ “อีอีซี” ทั้งนี้ บริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในกิจการร่วมค้า 55% และบริษัท EVLOMO ถือหุ้น 45%

ดร.คณิศ กล่าวว่า สำหรับการลงทุน เฟสแรกนั้น บริษัท EVLOMO จะเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่มีกำลังการผลิต 1 กิกะวัตต์ หรือ 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2564 และคาดว่าการก่อสร้างโรงงานจะแล้วเสร็จ และผลิตแบตเตอรี่ชุดแรกภายใน 18 – 24 เดือน ซึ่งแบตเตอรี่ที่ผลิตได้นั้นจะนำไปใช้กับรถไฟฟ้า 4 ล้อ รถบัส ยานพาหนะหนัก รถ 2 ล้อ และใช้สำหรับการกักเก็บพลังงานในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ คาดว่าการลงทุนในโครงการนี้จะก่อให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณภาพ และรายได้สูงไม่น้อยกว่า 3,000 ตำแหน่ง ไม่นับรวมตำแหน่งงานที่เชื่อมโยงอื่น ๆอีกจำนวนมาก อีกทั้งยังช่วยยกระดับพื้นที่บริเวณหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางในการรองรับเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ที่นำสมัยที่สุดของโลก และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ และการพัฒนาพลังงานสะอาดของ อีอีซี และของประเทศไทย

“หากนำกำลังการผลิตของโครงการ ฯนี้ ไปรวมกับโครงการของบริษัทพลังงานบริสุทธิ (Energy Absolute) ขนาด 1 GWh. และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) ขนาด 1 GWh. แล้ว จะส่งผลให้ประเทศไทยมีกำลังการผลิตแบตเตอรี่รวม 10 GWh. หรือ สูงถึง 10,000 เมกะวัตต์ นับว่าเป็นประเทศที่มีโครงการลงทุนผลิตแบตเตอรี่มากที่สุดในอาเซียน รองรับการเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า , รถไฟฟ้า , เรือไฟฟ้า และอากาศยานไฟฟ้าในอนาคต” ดร.คณิศ กล่าว

อนึ่ง บริษัท EVLOMO เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและผลักดันการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์จรถไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และการกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่

ส่วนบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร โดยมีโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคระดับสากล ภายใต้การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ในการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย โดยบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ได้ครอบคลุมธุรกิจในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟฟ้า น้ำ การบำบัดน้ำเสีย และการพัฒนาที่อยู่อาศัย

สำหรับโครงการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยนั้นจะมี ดร. Li Qiyong และ ดร. Xu เป็นผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีในการออกแบบ และการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของประเทศไทย โดย ดร. Li Qiyong อดีตรองประธานบริษัท LG Chemicals (Korea) battery research and development มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และลีเธียมไอออน โพลิเมอร์ มากกว่า 20 ปี ส่วน ดร. Xu เป็นผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบทางด้านการจัดหาวัสดุ การพัฒนาเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับ 3 บริษัทชั้นนำด้านการผลิตแบตเตอรี่ โดยมีการออกสิทธิบัตรการผลิตแล้วมากกว่า 70 ใบ