ThaiPublica > Sustainability > Global Issues > MRC เผยระดับน้ำแม่โขงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ฝนมาเร็ว

MRC เผยระดับน้ำแม่โขงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ฝนมาเร็ว

24 กุมภาพันธ์ 2021


ที่มาภาพ:https://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/pr003-22022021

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) เปิดเผยว่า ระดับน้ำในลำน้ำแม่โขงบางช่วงสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ขณะที่ฝนจะมาเร็วกว่าปกติ

ข้อมูลที่จากการเฝ้าติดตามระดับน้ำพบว่า ปริมาณน้ำที่ไหลออกจากสถานีโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนจิ่งหง ในมณฑลยูนนานของจีนเพิ่มขึ้นจาก 786 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็น 1,020 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่ 22 กุมภาพันธ์

  • MRC ขอจีน ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง แชร์แผนปล่อยน้ำ ชี้ลดลงระดับน่ากังวล
  • ในแม่น้ำโขงตอนล่าง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำเห็นได้ชัด ตั้งแต่ที่เชียงแสน สถานีตรวจวัดแม่น้ำโขงในประเทศไทยไปจนถึงนครเวียงจันทน์ ในสปป.ลาว แต่มองห็นได้น้อยลงในช่วงที่ทอดยาวลงไประหว่างนครพนม ในประเทศไทย กับสะหวันนะเขต ของสปป.ลาว รวมทั้งที่กัมปง จาม ในกัมพูชาไปจนถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนาม

    กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนประกาศในต้นเดือนที่ผ่านมาว่า กระแสน้ำที่ไหลจากเขื่อนจิ่งหงจะต่อเนื่องในปริมาณที่มากกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคม

    ความคลาดเคลื่อนของปริมาณน้ำที่คาดการณ์อาจจะมีสาเหตุจากวิธีการคำนวณกระแสน้ำที่ไหลออกจากสถานีจิ่งหงที่แตกต่างกัน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน กำลังร่วมกันหาแนวทางที่จะทำให้ข้อมูลของปริมาณน้ำที่ไหลออกจากสถานีจิ่งหงมีความสอดคล้องกันมากขึ้น

    ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว จีนตกลงที่จะให้ข้อมูลอุทกวิทยาตลอดทั้งปีของสถานีไฟฟ้าสองแห่งในตอนบนของแม่น้ำโขง แก่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ได้แก่ สถานีจิ่งหง และอีกสถานีหนึ่งในลำนำสาขาที่ หม่าหนาน ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน อย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ครอบคลุมเฉพาะระดับน้ำ ไม่ใช่การปล่อยน้ำ

    สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ยังคาดการณ์ว่า ฤดูร้อนในปีนี้จะมีน้ำมากกว่าปี 2019 และปี 2020 โดยมีความเป็นไปได้ที่ฤดูฝนจะเริ่มขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคม เร็วกว่าปกติที่จะเริ่มในปลายเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดในเดือนตุลาคม