ThaiPublica > คอลัมน์ > 7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายใน… ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายใน… ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

6 มกราคม 2021


ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

มีการกล่าวถึง “7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก” (7 Wonders of the World) ในหลายยุคหลายสมัย

 • เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ ได้แก่
  • 1) มหาพีระมิดแห่งกีซา
   2) สวนลอยแห่งบาบิโลน
   3) เทวรูปซูสที่โอลิมเปีย
   4) วิหารอาร์ทิมิส
   5) สุสานแห่งฮาลิคาร์นัสเซิส
   6) เทวรูปโคโลสซูส
   7) ประภาคารฟาโรส
 • เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง ได้แก่
  • 1) โคลอสเซียม สนามกีฬาแห่งกรุงโรม
   2) หลุมฝังศพแห่งอเล็กซานเดรีย
   3) กำแพงเมืองจีน
   4) สโตนเฮนจ์
   5) เจดีย์กระเบื้องเคลือบเมืองหนานกิง
   6) หอเอนเมืองปิซา
   7) ฮาเยียโซเฟียแห่งคอนสแตนติโนเปิล
 • เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ ได้แก่
  • 1) ชีเชนอิตซา
   2) กริชตูเรเดงโตร์
   3) กำแพงเมืองจีน
   4) มาชูปิกชู
   5) เปตรา
   6) โคลอสเซียม
   7) ทัชมาฮาล

  สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นไม่ว่าในยุคสมัยใด ล้วนแล้วแต่เป็น “7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายนอก” (Miracles from Outside) หลายสิ่งไม่มีให้เห็นแล้ว ได้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา สะท้อนถึงความไม่เที่ยง ความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่ง
  หากแต่มีสิ่งที่น่าอัศจรรย์กว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหล่านี้ นั่นคือ “7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายใน” (Miracles from Within) อันประกอบด้วย

   1) การได้สัมผัส (to touch)
   2) การรับรู้รสชาติ (to taste)
   3) การมองเห็น (to see)
   4) การได้ยิน (to hear)
   5) การมีความรู้สึก (to feel)
   6) การหัวเราะ (to laugh)
   7) การมีความรัก (to love)

  7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายในนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลกของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เรื่อง Harvard Study of Adult Development ผลสรุปของงานวิจัยได้ระบุ “นิสัยแห่งความสุขที่แท้จริง” 20 ประการ ได้แก่

   1) สำนึกบุญคุณคน
   2) เลือกคบเพื่อนดี
   3) เห็นอกเห็นใจคนอื่น
   4) หมั่นเรียนรู้
   5) เป็นผู้แก้ปัญหาได้
   6) ทำในสิ่งที่เรารัก
   7) อยู่กับปัจจุบัน
   8) หัวเราะบ่อยๆ
   9) ให้อภัย
   10) กล่าวขอบคุณเสมอ
   11) สร้างความสัมพันธ์ลึกล้ำ
   12) รักษาสัญญา
   13) ทำสมาธิ
   14) ตั้งมั่นในสิ่งที่กำลังทำ
   15) มองโลกในแง่ดี
   16) รักอย่างไม่มีเงื่อนไข
   17) อย่ายอมแพ้
   18) ทำดีที่สุดแล้วอย่าติดยึด
   19) ดูแลตัวเอง
   20) ตอบแทนสังคม
 • สิ่งมหัศจรรย์จากภายนอกนั้นสลับซับซ้อน ในขณะที่สิ่งมหัศจรรย์จากภายในนั้นเรียบง่าย
 • สิ่งมหัศจรรย์จากภายนอกนั้นดูเป็นเรื่องพิเศษ ในขณะที่สิ่งมหัศจรรย์จากภายในนั้นดูช่างเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ
 • สิ่งมหัศจรรย์จากภายนอกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรัง เสื่อมไปตามกาลเวลา ในขณะที่สิ่งมหัศจรรย์จากภายในนั้นเป็นสิ่งที่จีรังยั่งยืนเป็นอกาลิโก
 • แท้ที่จริงแล้ว สิ่งมหัศจรรย์มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ไม่จำเป็นต้องเพรียกหาจากภายนอก หากพวกเราอยากมีชีวิตที่เป็นปกติสุขในโลกหลังโควิด ก็ลองค้นหา “ความดี” “ความงาม” และ “ความจริง” ผ่าน “7 สิ่งมหัศจรรย์จากภายใน” ของพวกเรานั่นเอง
  …and I think to myself,
  What a Wonderful World !!!

  #โลกเปลี่ยนคนปรับ