ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ASEAN Roundup EP24 เตรียมพาสปอร์ต รอขึ้นรถไฟอาเซียน-จีน เที่ยวแรกลาว-จีน 2 ธ.ค.2564

ASEAN Roundup EP24 เตรียมพาสปอร์ต รอขึ้นรถไฟอาเซียน-จีน เที่ยวแรกลาว-จีน 2 ธ.ค.2564

3 มกราคม 2021


ASEAN Roundup EP24 เตรียมพาสปอร์ต รอขึ้นรถไฟอาเซียน-จีน เที่ยวแรกลาว-จีน 2 ธ.ค.2564

เส้นทางคมนาคมขนส่งในอาเซียน จะเป็นตัวเสริมการค้าในอาเซียนให้เดินหน้า โดยเฉพาะโครงการเชื่อมโยงด้านการขนส่งทางรางค่อนข้างเด่นชัดจากทุนจีน ภายใต้ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One Belt One Road” หรือ “เส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21”

มีการทุ่มทุนเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งคมนาคมหลายเส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เชื่อมต่ออาเซียน ทั้งเวียดนาม ไทย เมียนมา และลงไปที่สิงคโปร์

เส้นทางแรกจีน-ลาวจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในช่วงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะทำให้มีนักท่องเที่ยวจากจีนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาที่ สปป.ลาวซึ่งมีนโยบายพัฒนาประเทศจากแลนด์ล็อค สู่ แลนด์ลิงค์ด้วยรถไฟความเร็วสูง จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ขยายตลาดเข้ามายัง สปป.ลาว และกระจายสินค้าสู่ตลาดที่ 3

การเชื่อมโยงผู้คน การค้า การลงทุนภายในอาเซียนและอาเซียนกับจีนด้วยระบบราง มีความน่าสนใจอย่างไร ติดตาม ได้กับ อาจารย์ ทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศอาเซียน จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย อเทตยา ศิลปเจริญ
อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

Youtube
Soundcloud
Apple Podcast
Google Podcast
Spotify