ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ASEAN Roundup EP 18 “RCEP” โอกาสส่งออก 6 สินค้าอุตสาหกรรม

ASEAN Roundup EP 18 “RCEP” โอกาสส่งออก 6 สินค้าอุตสาหกรรม

22 พฤศจิกายน 2020


ASEAN Roundup EP 18 RCEP โอกาสส่งออก 6 สินค้าอุตสาหกรรม

หลังจากใช้ระยะเวลาเจรจาหารือกว่า 8 ปี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ประชุมอาเซียนซัมมิทครั้งที่ 37 ซึ่งมีเวียดนามเป็นเจ้าภาพ ได้ลงนามและประกาศความสำเร็จ “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP” เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับตวามคาดหวังว่า จากนี้จะทำให้ชาติอาเซียนมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการค้าโลก และผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทนำในเวทีโลกได้

ประธาน จิวจินดา หัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจ สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย เป็นการรวม FTA ของอาเซียนไว้ด้วย RCEP เป็นการเปิดตลาดที่จะเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทย การเปิดตลาด RCEP ช่วยให้ไทยได้รับผลกระทบบวกใน 6 สาขาอุตสาหกรรม คือ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป อาทิ อาหารแปรรูป ยางพาราและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

มองไปข้างหน้า ไทยจะได้ผลทางตรงจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการค้าระหว่างไทยกับชาติสมาชิกอย่างไร รวมถึงผลทางอ้อมจากการที่ประเทศนอกอาเซียนจะลดกำแพงภาษีระหว่างกัน จะยังทำให้ไทยยังเป็นฐานการผลิตสำคัญและมีโอกาสส่งออกเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าที่ไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตเดิมหรือไม่

ดำเนินรายการโดย อเทตยา ศิลปเจริญ
อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

Youtube
Soundcloud
Apple Podcast
Google Podcast
Spotify