ThaiPublica > Native Ad > “โออาร์” ผู้นำผลิตภัณฑ์น้ำมัน “เครื่องบิน – เรือ” พร้อมพัฒนาขยายตลาด ตปท.

“โออาร์” ผู้นำผลิตภัณฑ์น้ำมัน “เครื่องบิน – เรือ” พร้อมพัฒนาขยายตลาด ตปท.

17 พฤศจิกายน 2020


“โออาร์” ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง “เครื่องบิน-เรือขนส่งสินค้า” ของประเทศ อีกด้านที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึง…

หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าประเทศไทยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน เรือขนส่งและผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับเรือขนส่ง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ ฝ่ายตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ “โออาร์” ด้วยปรัชญาการดำเนินงานที่ว่า “มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและเรือขนส่ง พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามระดับมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ”

กว่า 60 สายการบินชั้นนำเชื่อมั่น “น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน โออาร์”

โออาร์ เริ่มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอากาศยานของ โออาร์ ได้รับการยอมรับจากสายการบินพาณิชย์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 60 สายการบิน ภายใต้การควบคุมดูแลรักษาคุณภาพตามมาตรฐาน Joint Inspection Group (JIG) ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติการรับ เก็บ จ่ายเชื้อเพลิงอากาศยาน ที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติกันทั่วโลก โดย โออาร์ ครองส่วนแบ่งตลาดประมาณ 50% ของยอดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานภายในประเทศทั้งหมด

ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสบการณ์การให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยานมากว่า 40 ปี คือจุดแข็งที่ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของ โออาร์ ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและอีกกว่า 100 สนามบินใน 15 ประเทศทั่วโลก รวมถึงการที่ โออาร์ มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ฮ่องกง และฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้งหมดนี้คือศักยภาพระดับสากลอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน โออาร์ มีสัดส่วนในการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ในปี 2562 สัดส่วนยอดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานในต่างประเทศต่อยอดจำหน่ายน้ำมันในประเทศเพิ่มสูงขึ้น โดยการเติบโตส่วนมากอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียตะวันออก ซึ่ง โออาร์ มีแผนขยายสัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากนี้ ในปี 2564 โออาร์ มีแผนขยายการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังกลุ่มประเทศใหม่ ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพหลายสายการบิน

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของ โออาร์ ที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์ไอพ่นและเครื่องยนต์ลูกสูบมีหลายประเภท ได้แก่ Jet A-1, JP-8, JP-5 และ AVGAS 100LL เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจากหลายภาคส่วน

บริการด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ-ประสบการณ์สูง

โออาร์ มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านเทคนิคน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการ โดยยึดถือมาตรฐานสากล ความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านเทคนิคน้ำมันอากาศยานจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองเป็น JIG Inspector ที่มีประสบการณ์การและเป็นวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศและต่างประเทศทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ รวมถึงบริษัทในต่างประเทศ รวมทั้งบริการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์การรับ เก็บ จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

“ระบบ OR Aviation Sales” ตรวจเช็คยอดขายน้ำมันอย่างถูกต้อง-แม่นยำ

ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชั้นนำของโลก โออาร์ จึงได้นำระบบ OR Aviation Sales System หรือ ระบบ PASS ที่มุ่งเน้นในเรื่องของความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลการเติมน้ำมันฯ มาใช้ เพื่อลดโอกาสเกิดความผิดพลาดจาก Human Error อีกทั้งยังช่วยเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นแบบ Paperless โดยมีแผนขยายระบบ PASS ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานใน Account ของตัวเองได้แบบ Real-Time มากขึ้น

ระบบการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานทั่วประเทศทำงานด้วยระบบที่ทันสมัย ปลอดภัย และได้รับการควบคุมคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการผ่านทางรถยนต์ ทางเรือและทางท่ออย่างทั่วถึง ภายใต้มาตรฐาน Joint Inspection Group (JIG) ซึ่งเป็นมาตรฐานการที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานครอบคลุมตั้งแต่โรงกลั่นจนถึงเครื่องบินหรืออากาศยาน ตลอดทั้งกระบวนการ เช่น การออกแบบทางด้านวิศวกรรม การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ฯลฯ ที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก

ขณะเดียวกันยังมีระบบการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบการขนส่งน้ำมัน Jet A-1 ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ผ่านระบบท่อจากคลังน้ำมันอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกทั้งยังมีรูปแบบการบริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่หลากหลาย เช่น การให้บริการเติมน้ำมันด้วยรถเติมน้ำมันอากาศยาน (Refueller) หรือ ระบบจ่ายน้ำมันโดยรถผ่านท่อดันแรงสูง (Hydrant Dispenser) ที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมกับพนักงานปฏิบัติการที่ได้รับการฝึกปฏิบัติมาอย่างชำนาญ

นอกจากนี้ยังมีสถานีเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานครอบคลุมทั่วประเทศ และสถานีเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานของ โออาร์ ในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง อีกทั้งยังมีการให้บริการผ่านลูกค้าสายการบินพาณิชย์ในอีกหลายประเทศทั่วโลก

น้ำมันเชื้อเพลิงเรือขนส่ง ครองตลาดอันดับ 1 มากว่า 10 ปี

นอกจากน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแล้ว ฝ่ายตลาดอากาศยานและเรือขนส่งของ โออาร์ ยังรับผิดชอบการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเรือขนส่ง และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับเรือขนส่ง ให้แก่กลุ่มลูกค้าสายการเดินเรือ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ กลุ่มสำรวจและผลิต (Exploration) และกลุ่มเรือประมง (Green Diesel) ทั้งเรือตู้สินค้า เรือรบ เรือบรรทุกสินค้า เรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมี เรือโดยสาร เรือบรรทุกรถยนต์ และ เรือขนส่งสนับสนุนแท่นขุดเจาะ (Off Shore Utility Vessel) ซึ่งการขนส่งสินค้าทางเรือ ถือเป็นการขนส่งที่ถูกที่สุด

ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงเรือขนส่งที่ โออาร์ จำหน่ายจะมีอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มน้ำมันเตา เช่น น้ำมันเตาเอ (ซัลเฟอร์ 2%) น้ำมันเตาซี (ซัลเฟอร์ 2 %) และน้ำมันเตากำมะถันต่ำ (ซัลเฟอร์ไม่เกิน 0.5%) จำหน่ายเพื่อตอบสนองนโยบายองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO (International Maritime Organization)

2.กลุ่มน้ำมันดีเซล เช่น น้ำมันดีเซล (B0) น้ำมันดีเซล (B7) น้ำมันดีเซล (B10) น้ำมันดีเซล (B20) น้ำมันดีเซล ซัลเฟอร์ 0.05% และน้ำมันเรือประมง สามารถครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 มายาวนานกว่า 10 ปี โดยให้บริการลูกค้าจำนวนกว่า 100 ราย โดยเป็นการให้บริการผ่านเครือข่ายท่าเรือภายในประเทศขนาดใหญ่ที่สุด 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด สำหรับท่าเรือในต่างประเทศ ได้แก่ ท่าเรือในประเทศสิงคโปร์ จีน ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และเกาหลีใต้ เป็นต้น

3.กลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (PTT Lubmarine) โออาร์ จับมือเป็นพันธมิตรกับ Total Lubmarine ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันสัญชาติฝรั่งเศส ผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเรือขนส่งโดยเฉพาะมาตั้งแต่ปี 2547 โดย โออาร์ เริ่มผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเรือเดินสมุทรภายใต้แบรนด์ “PTT Lubmarine” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และได้รับการรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตเครื่องยนต์เรือเดินสมุทรชั้นนำ (OEM APPROVED-Original Equipment Manufacturer) ว่าเหมาะสมกับสภาพการใช้งานของเครื่องยนต์เรือเดินสมุทร

โดย โออาร์ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ “PTT Lubmarine” ให้แก่ลูกค้าเรือเดินสมุทรในท่าเรือหลักได้มากกว่า 1,000 แห่ง ใน 100 ประเทศทั่วโลก อาทิ สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐเอมิเรตส์ อาร์เจนตินา อิตาลี ฯลฯ และล่าสุดยังได้ขยายบริการดังกล่าวไปที่ประเทศจอร์เจีย รัสเซีย อินเดีย และอังกฤษ

นอกจากนี้ โออาร์ ยังมีบริการทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น โดยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่ใช้งานของลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ โดยห้องปฏิบัติการที่ให้บริการดังกล่าวนี้มีทั้งในประเทศและต่างประเทศอีก 5 แห่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เบลเยียม สิงคโปร์ จีน และปานามา ครอบคลุมพื้นที่หลักทั่วโลก รวมทั้งยังได้พัฒนา Mobile Application “LubeCheck” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทั้งในการจัดส่งน้ำมันและติดตามผลการทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

เนื่องจากตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงเรือขนส่งในไทยมีความต้องการที่จำกัด จึงต้องใช้นโยบายการขยายธุรกิจการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเรือขนส่งไปยังต่างประเทศในรูปแบบ Bunker International Network โดยร่วมมือกับทาง PTT International Trading ที่สิงคโปร์ ในการ Supply เชื้อเพลิงที่สิงคโปร์และจุดอื่น ๆ ที่มี Strategic Partners ตามที่ลูกค้าต้องการ

อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และในฐานะที่ โออาร์ เป็นผู้นำของตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานและเรือขนส่งของประเทศ ย่อมหนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว ทั้งจากการหยุดเดินทาง การดำเนินธุรกิจและท่องเที่ยวด้วยอากาศยาน และการชะลอตัวของธุรกิจส่งออก-นำเข้าทางเรือขนส่ง แต่ โออาร์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า – คู่ค้า เพื่อความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป