ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > กรุงไทยจับมือสปสช. เปิดตัวแอปฯ “เป๋าตัง” ช่วยผู้ป่วยบัตรทอง เข้าถึงบริการสุขภาพ

กรุงไทยจับมือสปสช. เปิดตัวแอปฯ “เป๋าตัง” ช่วยผู้ป่วยบัตรทอง เข้าถึงบริการสุขภาพ

15 ตุลาคม 2020


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าว โครงการพัฒนาระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย Krungthai Digital Health Platform ที่ Krungthai Innovation Lab อาคารสำนักงานใหญ่

นายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะองค์กรด้านสุขภาพ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลประชาชนให้เข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพที่จำเป็น โดยเฉพาะบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่มอบให้กับคนไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ มีความปลอดภัย เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับประชาชน โดยร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยพัฒนาแพลตฟอร์มกระเป๋าตังสุขภาพ หรือ “Health Wallet” บน “แอปพลิเคชันเป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิใช้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้

“ที่ผ่านมาได้นำร่องบริการจองฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง โดยร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และในวันนี้ได้เปิดสิทธิให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถรับสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 16 รายการ ไม่ว่าจะเป็น วัคซีน, คัดกรองความเสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก, คัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก, วางแผนครอบครัว คุมกำเนิด, คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ, กระตุ้นพัฒนาการเด็ก, ฝากครรภ์, ตรวจสุขภาพหญิงหลังคลอด และคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นบริการสุขภาพที่ประชาชนสิทธิบัตรทอง สามารถเข้ารับบริการ โดยนัดหมาย เพื่อจองคิวรับบริการพร้อมเลือกหน่วยบริการล่วงหน้าผ่านเป๋าตังสุขภาพได้ สำหรับประชาชนสิทธิบัตรทองกรณีที่หน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญาสปสช.ได้หารือกับธนาคารกรุงไทย ในการบรรเทาความเดือดร้อน โดยให้ใช้ช่องทางแอปเป๋าตังในการเปิดให้ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีนัดรับยาต่อเนื่อง สามารถจองคิวเลือกหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อรับยาผ่านแอปเป๋าตังได้ ซึ่งวิธีนี้จะสะดวกทั้งกับผู้ป่วยและหน่วยบริการที่ทราบล่วงหน้าจะทำให้ได้เตรียมยาไว้ให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้”นายแพทย์ศักดิ์ชัย

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า สปสช.ให้ความไว้วางใจธนาคารกรุงไทยเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยธนาคารได้พัฒนาระบบ Krungthai Digital Health Platform เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง และประชาชนที่ได้รับสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่มอบให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ผ่าน Health Wallet หรือ กระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งที่ผ่านมา สปสช.ได้ให้ประชาชนจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ผ่าน Health Wallet ไปแล้ว 15,000 สิทธิ และในครั้งนี้จะเปิดสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอีก 16 รายการ

“การใช้งาน Health Wallet ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นบริการที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนบัตรทอง โดยสามารถจองตารางนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาล สถานพยาบาลและหน่วยบริการจำนวน 346 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง ดูประวัติการใช้สิทธิย้อนหลัง มี QR Health ID ที่ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน รวมทั้งชำระค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ได้ทันที ส่วนโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้ระบบ Krungthai Digital Health Platform ในการบริหารจัดการผู้ได้รับสิทธิ บริหารงานบุคลากร ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดการบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลในระบบการส่งเคลมค่าใช้จ่ายให้กับสปสช.ได้แบบเรียลไทม์ส่งผลให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามที่สปสช.กำหนด จากเดิมที่ต้องใช้เวลาภายใน 45 วัน นอกจากนี้ ยังช่วยโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการและควบคุมปริมาณยาหรือวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายผยง กล่าว

นายผยง กล่าวต่อว่า ในเร็วๆ นี้ ธนาคารจะขยายสิทธิการให้บริการบน Application เป๋าตังเพิ่มเติม ในส่วนของสปสช. สำหรับสิทธิคนในครอบครัวการเพิ่มสมาชิกในครอบครัว เพื่อตรวจสอบสิทธิและนัดหมายเข้ารับบริการ ในส่วนของประชาชนที่ต้องการใช้บริการสิทธิและยังไม่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store โดยยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า กรอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นสามารถใช้งาน Health Wallet และเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพของตนเองได้ทันที และหากมีค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิ สามารถเติมเงินเข้า Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ด้วย Wallet ID และ QR PromptPay ผ่าน Mobile Banking ทุกธนาคาร